Pyhän Kolminaisuuden kirkko on Helsingin ortodoksisen seurakunnan vanhin pyhäkkö, jonka vihkimisestä myös Helsingin seurkaunnan katsotaan syntyneen. Kirkko on vihitty käyttöön elokuussa 1827. Kuva: Dimitri Tolonen

18.4.2024

Helsingin ortodoksisen seurakunnan valtuusto myönsi 18.4. kokouksessaan Helsingin Pyhän Kolminaisuuden kirkon peruskorjauksen toteuttamiseen vaaditun 300 000 euron lisäbudjetin.

Lisäbudjetti katetaan seurakunnan kassavaroista. Korjaustöiden kilpailutuksen yhteydessä saadut tarjoukset ovat ylittäneet aiemmin suunnitellun ja myönnetyn korjauksen kokonaisbudjetin, minkä vuoksi kiinteistölautakunta on esittänyt neuvostolle ja neuvosto valtuustolle lisäbudjetin myöntämistä.

Myönnetyn lisäbudjetin turvin Pyhän Kolminaisuuden kirkon peruskorjaus voidaan aloittaa suunnitellusti 20.5.2024 heti helluntain, Pyhän Kolminaisuuden kirkon temppelijuhlan jälkeen. Kyseessä on yli miljoonan euron urakka, joka kattaa niin julkisivut kuin pyhäkön sisällä tehtävät korjaukset. Korjaustyöt on määrä saada valmiiksi syksyllä 2024.

Kesällä 2024 kirkkoslaavinkieliset jumalanpalvelukset toimitetaan väistötiloissa Helena hoivakodin tiloissa.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan valtuuston toinen ylimääräinen kokous 18.4.2024 ei kokouksen alussa ollut vielä päätösvaltainen. Kokouksessa oli paikalla 10 valtuutettua kaikkiaan 21 valtuutetusta. Päätösvaltaisuuteen vaaditaan, että yli puolet valtuuston jäsenistä on paikalla kokouksessa eli paikalla tulisi olla vähintään 11 valtuutettua.

Valtuuston kokouksessa odotettiin hetken, mikäli yksi valtuutettu olisikin myöhässä ja saapuisi vielä kokoukseen paikan päälle seurakuntasaliin tai etäyhteyksien välityksellä. Odotusaikana johdonsihteeri isä Lasarus Jalonen luki tiivistelmän neuvostolle 11.4. kokouksessa pitämästään esityksestä kirkon kanonien ja tradition suhteesta lainsäädäntöön. Odotus palkittiin, ja vielä yksi valtuutettu tuli linjoille Teamsin välityksellä, jolloin kokous voitiin todeta päätösvaltaiseksi.

Päätös lisäbudjetin myöntämisestä ei syntynyt ilman keskustelua. Valtuutetut Elina Palola, Ulla Saarinen sekä Mika Kontkanen pyysivät tarkempia tietoja korjauksen kustannuksista, toteutuksesta sekä budjettitilanteesta. Kokouksessa muutoinkin käytiin vilkasta keskustelua niin puheenjohtajavaalin vahvistamisesta ja asioiden valmistelusta kokoukseen.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan valtuusto kokoontui torstaina 18.4. kello 17.30, ja kokousta pystyi seuraamaan paikan päällä Helsingin seurakuntasalilla kuin etäyhteyksin seurakunnan YouTube-kanavalla.

Kyseessä oli Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leon koolle kutsuma kokous. Kokouksen puheenjohtajaksi arkkipiispa Leo oli määrännyt Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salmisen.  Arkkipiispa Leo ei ole vielä toistaiseksi vahvistanut valtuuston 25.1.2024 suorittamaa puheenjohtajavaalia. Aiemmin arkkipiispa Leo on asettanut vaalin vahvistamisen ehdoksi yhteisen tapaamisen puheenjohtajaksi valitun Jefim Brodkinin kanssa.

Seurakunnan valtuusto käyttää ylintä päätösvaltaa, budjettivaltaa.

 

18.4. Seurakunnanvaltuuston II ylimääräisen kokouksen pöytäkirja

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset