Valtuuston kokouksessa tehtiin merkittäviä päätöksiä, joilla on pitkäaikaisia vaikutuksia seurakunnan tulevaisuuteen. Teksti ja kuva: Vlada Wahlsten

9.11.2023

Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuusto kokoontui toiseen sääntömääräiseen kokoukseen Helsingin seurakuntasalilla 9. marraskuuta.  Kokouksessa valtuusto päätti tulevan vuoden tekemisen suunnitelmasta, talousarviosta sekä investointibudjetista. Valtuusto päätti merkittävistä investoinneista seurakunnan kiinteistöihin.

Seurakunnan sijoitusvarallisuus käytetään kiireellisiin kiinteistöjen korjauksiin

Valtuuston kokouksessa keskusteltiin seurakunnan kiinteistöistä sekä niiden vaatimista investoinneista. Seurakunnan investointibudjetti vuodelle 2024 hyväksyttiin lopulta äänin 9-2.

Valtuusto päätti suurista, kiireellisistä investoinneista tulevalle vuodelle:

Liisankatu-Unioninkadun osalta toteutetaan kriittiset korjaukset; katon ja Liisankadun kadun ja pihan puolen julkisivujen korjaukset. Päätöksellä ei oteta kantaa Liisankatu-Unioninkatu kiinteistöjen tulevaisuuteen eli siihen, tullaanko kiinteistöt osittain myymään, yhtiöittämään tai osakorjaamaan.

Seurakunnan vanhimman pyhäkön, vuonna 1827 rakennetun ja 200-vuotisjuhlaansa valmistautuvan Pyhän Kolminaisuuden kirkon odotettu mittava remontti tullaan toteuttamaan vuonna 2024.

Lahden alueen seurakuntalaisille kokous toi ilahduttavan uutisen: pitkään lykätty Lahden seurakuntasalin perusteellinen korjaus sekä Lahden kirkon kellotornin korjaus toteutetaan ensi vuonna.

Kaikkiaan investoinnit ovat 7 miljoonan luokkaa ja edellyttävät seurakunnalta 2,5 miljoonan lainanottoa. Korjauskulujen kattamiseksi käytetään kokonaan seurakunnan sijoitusvarallisuus (noin 3,6 miljoonaa).

Unioninkatu-Liisankatu kokonaisuuden tulevaisuutta tullaan käsittelemään valtuuston joulukuun kokouksessa 7.12.

 

Veroprosentti pysyy nykyisellä tasolla, hautamaksuihin viiden prosentin korotus

Valtuusto päätti pitää veroprosentin nykyisellä 1,8 % tasolla.

Hautojen hintoihin, hoitomaksuihin ja hautaukseen liittyviin maksuihin tulee viiden prosentin korotus. Uudet hinnat astuvat voimaan vuonna 2024.

Valtuusto hyväksyi kokouksessa neuvoston esittämän talousarvion vuodelle 2024. Valtuusto myös hyväksyi seurakunnan toiminnan ja taloudensuunnitelman vuosille 2024–2026.

Isot päätökset ja linjaukset vaativat keskustelua ja asioiden punnitsemista. Valtuuston kokous kesti kaikkiaan viisi tuntia.

Valtuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla noin viikko kokouksen jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan myös seurakunnan sivuilla.

Valtuuston kokouksen pöytäkirja

Valtuuston kokouksen esityslista

Valtuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2024

 

Nykyisen valtuuston kausi jatkuu myös ensi vuoden puolella

Nykyinen valtuusto jatkaa toimintaansa siihen saakka, kunnes uusi valtuusto valitaan.

Kirkollishallitus keskeytti valtuustovaalit Helsingin ortodoksisen seurkaunnan osalta kokouksessaan 20.9.2023. Kirkollishallitus kumosi Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston 11.5. tekemän vaalialuejakoa koskevan päätöksen (§ 9) ja palautti valtuustovaalien valmistelun takaisin neuvoston käsittelyyn.

Seurakunnan vaalilautakunta on esittänyt 27.9.2023 neuvostolle uudelleen vaalialueet sekä vaalien uudeksi ajankohdaksi 3.3.-17.3.2024 . Koska neuvosto ei kuitenkaan ehtinyt käsittelemään asiaa kokouksessaan, vaalien ajankohta siirtyy myöhemmäksi, sillä vaalikuulutus tulee antaa riittävän ajoissa ennen vaalien toimittamista. Seurakunnaneuvosto kokoontuu seuraavan kerran 16.11.2023. Valtuusto kokoontuu vielä 7.12., jolloin mahdollisesti päätetään uudelleen vaalialuejaosta.

Valtuuston kokoukset ovat avoimia tilaisuuksia ja niitä voi tulla seuraamaan paikan päälle.

Seurakunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttää vaaleilla valittu seurakunnanvaltuusto. Valtuustolla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Syksyllä valtuusto kokoontuu käsittelemään talousarviota. Näiden lisäksi seurakunnanvaltuusto voi kokoontua tarvittaessa puheenjohtajan koollekutsumana.

Seurakunnanvaltuuston valtuustokausi on neljä vuotta. Puheenjohtajien toimikausi kestää kerrallaan yhden vuoden. Valtuuston puheenjohtajan vaalin vahvistaa hiippakunnan piispa.

Tutustu tarkemmin seurakunnan päätöksentekoon ja hallintoon

 

Korjattu 15.11.: Uutisessa luki aiemmin virheellisesti, että valtuusto olisi päättänyt investoida Uspenskin katedraalin muurin korjataamiseen tulevan vuoden aikana. Valtuuston päättämät investoinnit eivät kuitenkaan sisältäneet Uspenskin katedraalin muurin korjaamista. 

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset