Valtuustovaalit ovat myös seurakuntavaaleja, sillä valtuusto käyttää seurakunnassa ylintä päätösvaltaa ja äänioikeutetut seurakuntalaiset niin asettavat ehdolle kuin äänestävät ja valitsevat valtuuston jäsenet. Kuva: Helsingin ortodoksinen seurakunta

11.8.2023

Seurakunnanvaltuustovaalit toimitetaan tämän vuoden marraskuussa, 5.-19.11. kaikissa Suomen ortodoksisen kirkon seurakunnissa lukuunottamatta Helsingin ortodoksista seurakuntaa. Kirkollishallitus on 20.9. kokouksessaan päättänyt keskeyttää valtuustovaalit. Kaikki tähän mennessä tehdyt ehdokasasettelut mitätöityvät tämän päätöksen myötä.

 

Ehdokkaiden asettamiseen tarvitaan kaksi äänioikeutettua  16- vuotta täyttänyttä seurakunnan jäsentä

Ehdokkaiden asettaminen on teknisesti varsin helppoa. Tarvitaan vain kaksi seurakuntamme äänioikeutettua jäsentä samalta vaalialueelta, jotka haluavat asettaa vaaliin ehdokkaan tai ehdokkaita omalta vaalialueeltaan.

Äänioikeutettuja ovat kaikki seurakunnan viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 16 vuotta täyttäneet jäsenet. Ehdolle asettuminen edellyttää kuitenkin 18 vuoden ikää. Näissä vaaleissa siis myös 16-vuotta täyttäneet voivat asettaa ehdokkaan ehdolle.

Mahdolliselta ehdokkaalta on kysyttävä suostumus ehdokkaaksi asettamiseen.On tärkeää varmistaa, että ehdokas kuuluu esittäjien kanssa samaan vaalialueeseen. Sen jälkeen kaksi saman vaalialueen äänioikeutettua jäsentä voivat yhdessä ehdokkaan kanssa täyttää ehdokasasettelulomakkeen.

Vaalialuejako ja vaalialuekohtainen valittavien valtuutettujen määrä selviää Helsingin ortodoksisen seurakunnan vaalikuulutuksesta.

Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava seurakuntamme kirkkoherranvirastoon 45 päivää ennen vaalitoimituksen alkua 21.9.2023 kello 14 mennessä. 

 

Mitä seurakunnanvaltuusto tekee ja mistä se päättää?

Valtuusto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin sekä yhden tai kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajien toimikausi kestää yhden vuoden.

Seurakunnanvaltuustolle tulevat asiat valmistelee seurakunnanneuvosto. Ortodoksisesta kirkosta annetun lain 56 § määrittelee valtuuston tehtävät lyhyesti: Seurakunnanvaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa.

Kirkkojärjestyksessä todetaan, että seurakunnanvaltuuston tehtävänä on:

 • edistää seurakunnan hengellistä elämää sekä ohjata ja valvoa kasvatus-, nuoriso- ja diakoniatoimintaa;
 • valita hiippakuntaneuvoston, seurakunnanneuvoston, kappelineuvoston, vaalilautakunnan ja kiinteistölautakunnan jäsenet sekä kirkonisännöitsijät ja rukoushuoneiden isännöitsijät;
 • päättää papiston ja kanttorien tehtävien perustamisesta, lakkauttamisesta ja muuttamisesta;
 • valita papit, diakonit ja kanttorit;
 • hyväksyä seurakunnan työntekijöitä ja toimielimiä varten tarvittavat työjärjestykset ja ohjesäännöt;
 • asettaa ehdokkaat maallikkojen edustajiksi kirkolliskokoukseen sekä valita maallikkojen edustajien valitsijamiehet ja heidän varajäsenensä;
 • tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja seurakunnan jakamisesta, muuttamisesta, lakkauttamisesta tai uuden seurakunnan perustamisesta;
 • tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja kappeliseurakunnan perustamisesta, jakamisesta, muuttamisesta tai lakkauttamisesta;
 • päättää hautausmaan perustamisesta, laajentamisesta ja lakkauttamisesta;
 • hyväksyä seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma;
 • hyväksyä seurakunnan talousarvio;
 • päättää seurakunnan varojen ja omaisuuden hallinnoimisesta ja käyttämisestä;
 • hyväksyä seurakunnan vuosikertomus ja tilinpäätös;
 • päättää mitä toimenpiteitä tilivelvollisia kohtaan tehdyt muistutukset aiheuttavat sekä päättää seurakunnanneuvoston vastuuvapaudesta;
 • valita seurakunnan tilintarkastajat; sekä
 • päättää muista seurakunnan asioista, jollei niitä ole säädetty tai määrätty seurakunnanneuvoston tai vaalilautakunnan päätettäväksi.

Valtuusto tekee konkreettisesti seurakunnan elämään vaikuttavia päätöksiä. Valtuuston jäsenyys on vastuullinen luottamustoimi, jossa seurakuntaelämään pääsee vaikuttamaan aitiopaikalta. Seurakunnanvaltuuston jäsen voi esimerkiksi itse nostaa asioita valtuuston käsittelyyn tekemällä kirjallisen esityksen valtuuston puheenjohtajalle, jonka on ilman aiheetonta viivytystä toimitettava se seurakunnanneuvoston valmisteltavaksi.

 

Tulosta ja täytä  ehdokkaaiden asettamiskaavake tästä

 

Lähteet:

Helsingin ortodoksisen seurakunnan vaalikuulutus 

Suomen ortodoksinen kirkko: Seurakuntien valtuustovaalin ehdokasasettelu päättyy 21.9.

 

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset