28.9.2023

Helsingin seurakunnanvaltuuston vaalijärjestelyt palasivat lähtöruutuun kirkollishallituksen kumottua syyskuun kokouksessaan oikaisuvaatimuksen johdosta seurakunnanvaltuuston vaalialuejakoa koskevan päätöksen 11.5.2023

Seurakunnan noudattaman valmistelukäytännön mukaisesti vaalilautakunta on käynnistänyt uusien vaalien valmistelutoimet. Seurakunnanneuvosto käsittelee asiaa lokakuun kokouksessaan 19.10.2023. Seura-kunnanneuvosto tekee normaalin valmistelukäytännön mukaisesti valtuustolle vaalin toimittamiseen liittyvät esityksensä, minkä jälkeen seurakunnanvaltuusto tekee päätöksensä vaalin ajankohdasta, vaalialueista sekä vaalialueittain valittavien valtuuston jäsenten lukumäärästä. Vaaliprosessi kaikkine toimineen ja vaiheineen siirtyy siten käytännössä aikajanalla eteenpäin.

Nykyisen valtuuston toimikausi jatkuu, kunnes uusi valtuusto aloittaa toimintansa

Luottamustoimen jatkuvuusperiaatteen mukaisesti nykyisen seurakunnanvaltuuston toimikausi jatkuu tulevan vuodenvaihteen jälkeen siihen saakka, kunnes valittava uusi seurakunnanvaltuusto aloittaa toimintansa. Seurakunnanvaltuuston toimikausi on kirkkolain 55 §:n säännöksiin perustuen seurakuntajaon muutokseen vuoksi alkanut 1.1.2021 ja se olisi samasta syystä normaalitilanteessa päättynyt kulumassa olevan vaalikauden päättyessä 31.12.2023.

Muut seurakunnan toimielimet

Valtuuston toimikauden jatkuessa myös muiden valtuuston valitsemien toimielinten toimikaudet jatkuvat automaattisesti ilman eri päätöksiä. Neuvoston osalta asiasta on säännös KL 58.1 §:n kohdassa 3, vaalilautakunnan osalta KL 50.2 §:ssä  ja kiinteistölautakunnan osalta KJ 99.1 §:ssä.

 

Aikaisemmin julkaistu aiheesta: ’

Seurakuntamme valtuustovaalit keskeytetään

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset