Hyvä vapaaehtoistoiminnan koulutuspäivään osallistunut!

Toivomme palautetta meistä koulutuksen järjestäjänä, jotta jatkossa osaisimme toimia vielä paremmin.
2. Olivatko koulutuksen ennakkotiedot riittävät?

3. Olivatko tilat ja järjestelyt mielestäsi tarkoituksenmukaiset?

4. Oliko koulutuksen tarjonta tarpeisiisi nähden

Tieto aiheesta ja koulutuksen sisältö
Koulutuksessa käytetyt menetelmät
Kuulijoiden / kohderyhmän huomiointi
Koulutuksen apuna käytetty materiaali

6. Vastasiko koulutuksen sisältö tarpeitasi tehtäväsi suhteen?

7. Opitko mielestäsi riittävästi uutta?

8. Antoiko koulutus mielestäsi riittävästi konkreettisia eväitä käytännön toimintaan?


This field is for validation purposes and should be left unchanged.