3.6.2019

Helatorstaina – Herran taivaaseenasumisen juhlapäivänä – vietettiin Tikkurilan Kristuksen taivaaseenastumisen kirkon temppelijuhlaa eli praasniekkaa. Praasniekalla tarkoitetaan pyhäkön nimikkojuhlaa. Jokainen kirkko tai rukoushuone on pyhitetty tietylle kirkkovuodessa muistettavalle pyhälle tai kirkolliselle juhlalle.

Tikkurilan kirkon tontti hankittiin vuonna 1990. Kirkon rakentamiseksi järjestettyyn arkkitehtuurikilpailuun ei saatu kuitenkaan hyväksyttävää suunnitelmaa. Lopulta Tikkurilan kirkko rakennettiin rakennusarkkitehti Arvo Sorsan alun perin Tapiolan kirkolle tehtyjen suunnitelmien pohjalta. Tikkurilan kirkon rakennustyöt valmistuivat vuonna 1997 ja silloinen Helsingin metropoliitta Leo vihki kirkon 7. syyskuuta 1997 Kristuksen taivaaseen astumisen juhlan muistolle.

Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo toimitti juhlaliturgian yhdessä muun papiston kanssa. Palvelukseen osallistui myös Suomessa vierailulla ollut Burundin ja Ruandan metropoliitta Innocentios.

Palveluksen aikana arkkipiispa myönsi kierreorarin käyttöoikeuden diakoni Sergei Podschivaloville. Podschivalov vihittiin diakoniksi vuonna 2002.

Orari on pitkä ja kapea olkanauha – arvon tunnus, joka kuuluu diakonin jumalanpalveluspukuun. Kierreorari on normaalia oraria pidempi ja leveämpi nauha.

Monia armorikkaita vuosia!

Arkkipiispa Leon puhe on luettavissa Suomen ortodoksisen kirkon nettisivuilla.

Burundin ja Ruandan metropoliitta Innocentios osallistui liturgiaan osana Filantropia ry:n järjestämää Suomen vierailua.

Praasniekkaliturgian yhteydessä arkkipiispa vihki diakoni Teppo Väisänen papiksi. Väisänen vihittiin diakoniksi vuonna 2012.

Pappeudessa on kolme astetta – piispan, papin ja diakonin palvelustehtävät. Papin tehtävä on toimittaa pyhiä toimituksia lukuun ottamatta pappeuden sakramenttia sekä mirhavoiteen ja kirkon vihkimistä. Papin vihkimisen toimittaa aina piispa.

Monia armorikkaita vuosia!

Liturgian juhlaväki kulki ristisaatossa joen varteen vedenpyhitykseen. Vedenpyhitys on pyhä palvelus, jossa Pyhän Hengen armovoimalla vesi pyhittyy.

Kesä on vauhdikkainta praasniekkojen aikaa, mutta juhlia riittää pitkälle syksyyn saakka. Täältä löydät listauksen seurakuntamme pyhäköissä vietettävistä temppelijuhlista.

Kuvat: Tiina Ryynänen

Kategoriat Ajankohtaista