Kuvituskuva Helsingin ortodoksisen seurakunnan kuva-arkistosta.

25.8.2020

Koronatiimin päivittämät ohjeet ovat linjassa aluehallintoviranomaisten 24.8. julkaisemien ohjeiden kanssa. Päivitetyt ohjeet koskevat hiippakunnan seurakuntien toimintaa syyskuussa.

Käytännössä toiminta jatkuu syyskuussa nykyisellään: jumalanpalveluksiin ja toimintaan tulee ilmoittautua ja niissä noudatetaan tehostettua hygieniaa ja kahden metrin turvavälejä. Maskeja pidetään aina, kun turvavälien toteutuminen ei ole mahdollista. Jumalanpalveluksia voidaan edelleen toimittaa sään salliessa myös ulkona.

Uutena ohjeistuksessa tulevat vapaaehtoistoimintaa koskevat ohjeet.

Vapaaehtoistoimintaa voidaan avata asteittain kaikissa niissä seurakunnan välttämättömissä ja keskeisissä toiminnoissa, joiden katsotaan tukevan seurakunnan ydintoimintaa. Vapaaehtoistyön tekemistä ei kuitenkaan suositella koronaviruksen riskiryhmiin kuuluville. Ohjeistuksissa myös muistutetaan, että vapaaehtoisten työturvallisuudesta ja tarvittavasta ohjeistuksesta tulee huolehtia samalla tavoin kuin työntekijöiden turvallisuudesta.

Kirkkokahveja voidaan järjestää kirkkoherran luvalla. Tärkeintä on hygienian noudattaminen tilaisuuksien aikana.

Ohjeistuksessa linjataan myös, etteivät seurakunnat voi järjestää toimintaa, kuten seniorikerhoja, jotka ovat suunnattuja koronaviruksen riskiryhmiin kuuluville. Sen sijaan riskiryhmiin kuuluvat voivat osallistua oman harkintansa mukaan seurakunnan yleisiin toimintoihin.

 

Vapaaehtoistoiminta ollut tauolla keväästä lähtien

Seurakunnan vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Kristiina Aminoff ottaa päivitetyt ohjeistukset vastaan kiitollisena.

– Vapaaehtoiset ovat odottaneet jo hyvin pitkään, että pääsevät olemaan avuksi näissä poikkeuksellisissa oloissa, kertoo Kristiina Aminoff.

Seurakunnan vapaaehtoistoiminta käsittää poikkeuksellisen laajan kirjon erilaisia tehtäviä niin kirkkokahvien järjestämisestä diakonian lähimmäispalveluun.

Käytännössä vapaaehtoistyö on poikkeusoloissa ja kesällä toteutunut ainoastaan jumalanpalveluksissa: Kuorolaiset tekevät myös vapaaehtoistyötä. Nyt toimintaa on kuitenkin mahdollista avata pienimuotoisesti ja harkiten myös muualla pitäen kuitenkin mielessä vapaaehtoisten turvallisuuden takaamisen.

– Käytännössä tämä tulee tarkoittamaan niitä kaikkein tärkeimpiä työn muotojamme. Varmasti moni asia tulee myös muuttumaan, sillä näissä uudenlaisissa olosuhteissa meidän tulee myös pohtia uusia entistä turvallisempia työn tekemisen tapoja.

Lue Helsingin hiippakunnan koronaohjeet kokonaisuudessaan täältä (pdf)

Kategoriat Uutiset