Ehtoollinen jaetaan ehtoollismaljasta, jota kutsutaan kalkiksi. Papisto nauttii leivän eli Kristuksen ruumiin erikseen ja viinin eli Kristuksen veren yhteisestä maljasta. Kirkkokansa saa ehtoollisen leivän ja viinin maljasta yhteisestä lusikasta. Ehtoolliskalusto kuvatuna Kristuksen kirkastumisen kirkossa Porvoossa. Kuva: Kimmo Kallinen

12.10.2022

Suomen ortodoksisen kirkon piispainkokouksen 24.8. tekemä päätös paluusta ehtoollisen jaossa yhteiseen lusikkaan herätti elokuun lopulla Helsingin ortodoksisen seurakunnan Facebook-sivuilla hyvinkin vilkasta keskustelua ja keräsi niin kiitosta kuin kritiikkiäkin. Tuolloin osa seurakuntalaisista kertoi joutuvansa jäädä kokonaan pois ehtoollisyhteydestä esimerkiksi terveydentilansa vuoksi. Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen muistutti tuolloin seurakuntalaisille, että papilta voi edelleen myös varata ajan erikseen synnintunnustusta ja ehtoollista varten.

Nyt, kun yhteiseen ehtoollislusikkaan siirtymisestä on kulunut yli kuukausi, kirkkoherra Markku Salminen haluaa edelleen korostaa, että ehtoollisen tulee olla kaikkien saatavilla.

”Minun tietooni ei ole kantautunut, että ihmiset olisivat pyhäköissämme jättäytyneet pois ehtoollisesta, ainakaan merkittävissä määrin. Yhteiseen lusikkaan siirtyminen on sujunut rauhallisesti”, kertoo isä Markku.

Suomen ortodoksisessa kirkossa käytettiin koronapandemian ajan kertakäyttöisiä, jumalanpalveluksen jälkeen  poltettavia puukuitulusikoita. Kertakäyttölusikat ovat poistuneet nyt piispainkokouksen päätöksen myötä käytöstä.

”Olen saanut yksittäisiä yhteydenottoja, jossa seurakuntalaiset ovat kertoneet ja perustelleet, miksi kokevat olevansa estyneitä osallistumaan ehtoolliseen, kun se jaetaan yhteisestä lusikasta. Osalla syynä on esimerkiksi kuuluminen vakavan koronataudin riskiryhmään tai pelko riskiryhmään kuuluvan lähiomaisen puolesta. Oli syy sitten, mikä tahansa, olen aina rohkaissut ja muistuttanut, että kenenkään ei tarvitse jäädä tämän vuoksi kokonaan pois ehtoollisesta. Tarvitsemme Herran ehtoollista sielun ja ruumin parannukseksi, iankaikkiseksi elämäksi ja Jumalan kunniaksi. Siksi ehtoollinen on edelleen kaikkien saatavilla ja papilta voi varata ajan erikseen ehtoollisen jakamista varten”, linjaa kirkkoherra Markku Salminen.

Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa on koko koronaviruspandemian ajan toimitettu synnintunnustuksen ja ehtoollisen sakramentti myös erikseen kirkossa niille, ketkä ovat tätä ennalta pyytäneet ja varanneet sitä varten ajan.

”Kirkossamme on muutoinkin toimitettu ehtoollinen vaikka kotiin, kun henkilö on ollut esimerkiksi vakavasti sairas. Kyseessä ei siis ole mitenkään uusi asia, vaan käytäntö pohjautuu meidän perinteeseen.”

Seurakunnassa voimassaolevien koronaohjeiden mukaan jumalanpalveluksiin on edelleen tärkeä osallistua vain terveinä ja oireettomina.

Haminan piispa Sergei jakamassa ehtoollista seurakunnan 195-vuotisjuhlaliturgian yhteydessä Pyhän Kolminaisuuden kirkossa.
Haminan piispa Sergei jakamassa ehtoollista seurakunnan 195-vuotisjuhlaliturgian yhteydessä Pyhän Kolminaisuuden kirkossa. Kuva: Vlada Wahlstén

 

Ehtoollinen – Kristuksen ruumis ja veri – on kirkon tärkein pyhä mysteerio. Siihen osallistuminen on osoitus kirkon jäsenyydestä.  Ehtoollinen on osa kirkon yhteistä ja julkista jumalanpalvelusta, liturgiaa. Tämän vuoksi lähtökohtaisesti ehtoolliseen osallistutaan yhteisessä jumalanpalveluksessa. Lue lisää ehtoollisesta sekä ehtoolliseen valmistautumista seurakunnan sivuilla osiossa Juhlat ja toimitukset – ehtoollinen.

Teksti: Vlada Wahlstén

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset