Ehtoollista jaetaan 25.8. alkaen jälleen yhteisestä ehtoollislusikasta (oikealla). Koronapandemian aikana ehtoolllista on jaettu kertakäyttöisillä myöhemmin poltettavilla puukuitulusikoilla (vasemmalla kuvassa).

26.8.2022

Suomen ortodoksisen kirkon piispainkokouksen 24.8. tekemä päätös paluusta ehtoollisen jaossa yhteiseen lusikkaan on herättänyt keskustelua ja kerännyt kirkon jäseniltä niin kiitosta kuin kritiikkiäkin.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan Facebook-sivuilla on käyty aiheen tiimoilta hyvin vilkasta keskustelua. Merkittävä osa uutispäivitystä kommentoineista on pettynyt päätökseen ja näkee sen ennenaikaisena. Osa seurakuntalaisista on lähettänyt seurakunnalle myös erikseen palautetta ja kertonut, ettei voi esimerkiksi terveydentilansa vuoksi ottaa riskiä ja osallistua ehtoolliseen, mikäli käytössä on yhteinen ehtoollislusikka. Suomen ortodoksisessa kirkossa on käytetty koko koronapandemian ajan kertakäyttöisiä myöhemmin poltettavia puukuitulusikoita.

Piispainkokouksen päätös tuli yllätyksenä myös Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salmiselle, vaikka hän kuuluu myös Helsingin hiippakunnan koronatiimiin. Piispainkokous ei konsultoinut tässä asiassa hiippakunnan koronatiimiä. Pappina hän ymmärtää piispainkokouksen perusteet ja arvostaa yhteisen lusikan traditiota. Hän pitää kuitenkin tärkeänä sitä, että kaikki kirkon jäsenet voivat edelleen osallistua ehtoolliseen.

– Pyrimme tarjoamaan seurakunnassamme kaikille mahdollisuuden osallistua Herran pyhästä ehtoollisesta, isä Markku tiivistää.

Seurakunta tarjoaa edelleen erityisesti koronan osalta riskiryhmiin kuuluville mahdollisuuden halutessaan osallistua ehtoolliselle myös erikseen varaamalla sitä varten papilta ajan.

– Seurakunnassamme on koko koronaviruspandemian ajan toimitettu synnintunnustuksen ja ehtoollisen sakramentti myös erikseen kirkossa niille, ketkä eivät syystä tai toisesta ole voineet osallistua yhteisiin jumalanpalveluksiin ja yhteiseen ehtoolliseen, muistuttaa kirkkoherra Markku Salminen.

– Kirkossamme on muutoinkin toimitettu vakavasti sairaille ehtoollinen vaikka kotiin. Kyseessä ei siis ole mitenkään uusi asia, vaan käytäntö pohjautuu meidän perinteeseen.

Seurakunnan kirkkoherra muistuttaa, että seurakunnan tulee noudattaa piispainkokouksen päätöksiä. Hän kuitenkin ymmärtää myös niitä, ketkä kokevat yhteiseen lusikkaan siirtymisen vielä aikaiseksi tai vaikeaksi.

– Jokainen arvioi tietysti asiaa omista lähtökohdistaan. On hyvä muistaa, että koronatartunnan voi tällä hetkellä saada, mistä tahansa, ja ehtoollislusikan rooli koko mittakaavassa on vähäinen. Moni myös uskoo, ettei mikään tauti voi tarttua Herran pyhän ehtoollisen ja ehtoollislusikan välityksellä. Lisäksi ehtoollisessa käytettävän viinin alkoholipitoisuus ja ehtoollismaljaan lisätty kuuma vesi myös vähentävät tartuntariskiä. Nämä eivät kuitenkaan ole pelastuksemme ja uskomme kannalta keskeisiä kysymyksiä. Jos siis joku epäröi osallistua ehtoolliselle, koska pelkää saavansa tartunnan ehtoollislusikan kautta, niin hänellä on oikeus jättäytyä pois yhteisestä ehtoollisesta ja sopia oman rippi-isänsä tai vaikka päivystävän papin kanssa siitä, kuinka kannattaa toimia.

Isä Markku Salminen näkee tilanteen jatkuvan koronan osalta vielä pitkään ja ymmärtää piispainkokouksen linjausta paluusta kirkon vuosisataiseen perinteeseen myös tärkeänä.
– Valitettavasti korona on muodostunut väestössä pyörivänä tautina, eikä sen torjumisessa yhteisen lusikan käyttö ole keskeinen riskitekijä. Vuosisatojen aikana on erilaiset taudit levinneet, eikä ehtolliskäytäntömme ole tullut haastetuksi. Toisaalta myös pelko ja siihen liittyvä stressi alentavat ihmisen vastustuskykyä. Siksi seurakunta on sitoutunut palvelemaan myös niitä, joilla terveydentilan takia on haasteita osallistua yhteiseen ehtoolliseen. Ketään ei jätetä ulkopuolelle.

Seurakunnassa voimassaolevien koronaohjeiden mukaan jumalanpalveluksiin on edelleen tärkeä osallistua vain terveinä ja oireettomina.

Päivitetty tekstiä 5.9. 

Kategoriat Uutiset