16.5.2022

Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston ensimmäinen lakisääteinen kokous pidetään Espoossa Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkolla torstaina 19.5. kello 17:30.

Tilinpäätöskokouksen asialistalla on kaksi henkilövaalia. Valtuuston tulee valita uusi jäsen seurakunnanneuvostoon eronpyynnön esittäneen Taina Cederströmin tilalle. Lahden kirkkoon taas tulee valita uusi isännöitsijä eroa pyytäneen Juha Romanovin tilalle. Seurakunnanneuvosto esittää uudeksi Lahden Pyhän Kolminaisuuden kirkon kirkonisännöitsijäksi Jari Joskaa, joka on alustavasti myös suostunut tehtävään.

Tilinpäätöskokouksen asialistalla on nimensä mukaisesti vuoden 2021 seurakunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen, vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen samoin kuin Sammeli Pamilon muistorahaston ja Alexander Marschanin rahaston tilinpäätöksien hyväksyminen.

Kokouksessa käsitellään myös seurakunnanneuvoston jäsenen Mikko Äikäksen aloitetta koskien seurakunannvaltuuston päätöstä seurakunnan henkilöstömenojen supistamisesta kolmessa vuodessa viidellä prosentilla. Äikäs esittää aloitteessa, että valtuuston tulisi myös esitellä ne toiminnot, joihin supistukset kohdistuvat. Perusteluna Äikäs toteaa, että seurakunnan henkilöstömäärä on mitoitettu nykyisten toimintojen mukaisesti. Näin ollen säästöjen saavuttamiseksi joidenkin toimintojen tasoa tulee laskea tai jotakin muita kuin läkisääteisiä tehtäviä tulisi lopettaa. Kokouksessa odotetaan, että valtuusto täsmentää säästötoimenpiteiden kohteet ja sen, missä laajuudessa seurakunnan lakisääteisiä toimintoja tullaan tarjoamaan jatkossa seurakuntalaisille.

Seurakunnanvaltuuston 19.5. kokouksen esityslistan voi lukea kokonaisuudessaan täällä (pdf-tiedosto).

Seurakunnanvaltuuston istunto on julkinen tilaisuus. Seurakuntalaiset voivat siis tulla Tapiolan kirkkoon paikan päälle seuraamaan tilinpäätöskokousta. Valtuuston kokouksessa puheoikeus on kuitenkin vain valtuuston jäsenillä, Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherralla sekä sinne erikseen kuultavaksi kutsutuilla.


Seurakunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttää vaaleilla valittu seurakunnanvaltuusto.

Valtuustolla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Kevään kokous on tilinpäätöskokous ja syksyllä valtuusto kokoontuu käsittelemään talousarviota. Näiden lisäksi seurakunnanvaltuusto voi kokoontua tarvittaessa puheenjohtajan koollekutsumana. Seurakunnanvaltuuston jäsenet ja tarkempaa tietoa valtuuston toiminnasta saa valtuustosta kertovalla sivullamme:

Seurakunnanvaltuusto

Kategoriat Uutiset