Arkkipiispa Leo vieraili seurakunnantarkastuksen yhteydessä Hämeenlinnan ja Lahden lisäksi Kaunisniemen leirikeskuksessa Läyliäisissä. Kuva: Vlada Wahlstén

10.8.2022

Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leon 25.- 29.5.2022 suorittaman Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnantarkastuksen pöytäkirja on valmis ja se on toimitettu seurakunnalle elokuun alussa.

Pöytäkirjassa arkkipiispa Leo kommentoi seurakunnan tämänhetkistä tilaa ja antaa suosituksia tulevaan. Arkkipiispa Leo nostaa erityisesti esille luottamuksen ja sen puuttumisen merkityksen. Muita esille nousevia teemoja ovat pyhäkkökeskeisyys ja se, että perheet otetaan entistä paremmin huomioon seurakunnan toiminnassa kaikilla eri alueilla. Tarkastuksessa nostetaan myös esille seurakunnan kanttorivaje sekä kasvatustoimessa oleva henkilöstövaje.

Edessä luottamuksen rakentamista

Arkkipiispa Leo näkee seurakunnan toiminnassa haivaitsemansa luottamuspulan akuuttina asiana, joka tulee korjata muun muassa dialogin, vuorovaikutuksen lisäämisellä luottamuselimien ja seurakunnan toimihenkilöiden välillä.

”Seurakunnan tarkastuksen aikana on havaittu, että joillakin luottamushenkilöillä on valtavan suuri epäluottamus johtoryhmän henkilöstöä kohtaan mukaan lukien heidän ammattitaitonsa”, kirjoitetaan pöytäkirjassa. Arkkipiispa muistuttaa, että seurakuntaa johtaa kirkkoherra ja että luottamuselinten kokoukset ovat myös seurakunnan työntekijöille työtä, ja esimerkiksi jatkuvat aloitteet, etenkin jo aiempina vuosina käsitellyistä asioista, kuormittavat työntekijöitä ja vievät aikaa muulta työltä.

”Luottamuspula näkyy konkretisoituvan muun muassa kiinteistölautakunnan toimintaan ja näkyy dialogin puutteena. Kiinteistölautakunnan tekemät ehdotukset eivät mene luottamuselimissä läpi toivotulla tavalla, vaan palautuvat jatkotyöstämiseen. Tapa on hidas ja tulee seurakunnalle kalliiksi, kun on tehtävä joutuisia kiinteistöjen kuntoon liittyviä päätöksiä.” Arkkipiispa Leo suosittelee, että kiinteistölautakunnan toimiaikaa pidennetään nykyisestä ja että lautakunnan pohdinnat ja keskustelut viedään nykyistä paremmin eteenpäin muun muassa laatimalla tarkempia pöytäkirjoja.

Luottamuksen rakentamiseen arkkipiispa Leo ei anna mitään suoria yksinkertaisia keinoja. Keskinäisen viestinnän lisääminen, tavoitettavuus, ennakoitavuus ja kokoustekniikoiden parantaminen sekä yhteinen myönteinen tahtotila auttavat palauttamaan luottamusta.

Lopuksi konkreettisina yksittäisinä toimenpiteitä arkkipiispa Leo ohjeistaa muun muassa hankkimaan Lahden kirkolle uudet kellot.

Seurakunnantarkastuksen pöytäkirja liitteineen on kokonaisuudessaan julkaistu seurakunnan sivuilla ja siihen voi tutustua tästä linkistä.

Seurakunnan kirkkoherra: Tarkastus valottaa seurakunnan elämää –  toimenpide-ehdotukset otetaan heti työn alle

Seurakunnantarkastuksen pöytäkirjan suositukset, toimenpide-ehdotukset ja määräykset ovat seurakunnalle sitovia. Helsingin seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen näkee pöytäkirjan huomiot ja suositukset aiheellisina ja kaiken kaikkiaan niiden viestin myönteisenä.

” Tarkastus tehtiin rakentavassa hengessä ja samoin pyrimme sen pohjalta jatkaa kehittämistyötä seurakuntalaisten palvelujen takaamiseksi ja parantamiseksi. Tarkastusta tehtiin huolella keskushallinnon henkilöstön toimesta. Arkkipiispan johdolla tapahtunut tarkastus valotti monella tavalla seurakunnan elämää”, kertoo seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen.

”Ilahduttavaa pöytäkirjassa olivat monet myönteiset havainnot ja sen tunnistaminen, että seurakunnassa tehdään paljon monipuolista työtä. Kehityskohteita toki tuli ilmi, ja niiden parissa aloitetaan työt heti.  10.8. on ensimmäinen johtoryhmän kokous asian tiimoilta. Johtoryhmän valmistelusta asioita menee operatiivisen työn osalta valmisteluun ja toimeenpanoon sekä tarvittavilta osin valmisteluun ja luottamuselinten päätettäväksi. Jälkimmäisiin kuuluvat muun muassa valtuuston budjettivaltaan liittyvät asiat: tarkastuksen huomiot kanttorinvajeesta sekä kasvatuksen henkilöstövajeesta. On tärkeää, että kukin toimimme säädösten mukaisissa rooleissa ja siten mahdollistamme hyvä hallinnon ja seurakuntatyön”, muistuttaa Salminen.

Seurakunnantarkastuksen pöytäkirjan suosituksista ja kommenteista keskustellaan tulevassa seurakunnanvaltuuston kokouksessa. Kokouksen oli määrä olla 11.8., mutta kokousta on jouduttu siirtämään. Uusi kokousaika ilmoitetaan mahdollisimman pian. Valtuuston kokoukset ovat kaikille avoimia.

Seurakunnantarkastuksesta lisätietoa näillä sivuilla.

Seurakunnan sivuilla uutisoidaan ja seurataan seurakunnantarkastuksen pöytäkirjan suosituksien toteutumista ja asioiden etenemistä.

Ensimmäinen uuden seurakunnan tarkastus

Kyseessä oli kaiken kaikkiaan historiallinen seurakunnantarkastus, sillä tämä oli ensimmäinen arkkipiispa Leon suosittama tarkastus seurakuntien yhdistymisen ja arkkipiispan istuimen siirtymisen jälkeen. Edellisestä Helsingin seurakunnan tarkastuksesta oli ehtinyt kulua 8 vuotta. Tarkastuksen siirtyi muutamalla vuodella koronapandemian ja seurakuntien yhdistymisen vuoksi.

Seurakunnantarkastus on lakisääteinen toimi, jonka hiippakunnan piispa toteuttaa viiden vuoden välein.

Kategoriat Uutiset