Kuva: Dimitri Tolonen

29.4.2021

Helsingin ortodoksisen seurakunnan neuvosto kokoontui 22. huhtikuuta Teams-viestintäsovelluksen välityksellä. Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on päivitetty tänne. Seurakunnanneuvoston puheenjohtajana toimii Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen.

Kokouksessa päätettiin uusista diakonian ja kasvatustoimen työntekijöistä

Seurakunnanneuvosto valitsi kokouksessa kasvatustoimeen ja diakoniaan uudet työtekijät. Uudeksi diakoniatyöntekijäksi valittiin sosionomi AMK Katri Heporauta. Uudeksi kasvatustyöntekijäksi valittiin Elina Ronni ja varalle Petri Gyllström. Ronni ei kuitenkaan voinut henkilökohtaisten syiden takia ottaa tehtävää vastaan, joten uudeksi kasvatustyöntekijäksi valittiin teologian maisteri Petri Gyllström.

Päätöksiä koskien pyhäkkökeskeistä toimintamallia, kustannuspaikkakohtaista palkanlaskua ja valtuustoaloitetta johtosäännön ja työjärjestysten päivittämisestä

Seurakunnanneuvosto päätti esittää valtuustolle hyväksyttäväksi pyhäkkötiimien perustamisen. Pyhäkkötiimien tarkoituksena on tukea toimessa olevien pappien työtä.

Isä Foman aloite kustannuspaikkakohtaisesta palkanlaskusta eteni niin, että neuvosto saa tarvitsemansa tiedot kokoustensa yhteyteen järjestettävistä työalojen esittelyistä.

Neuvosto päätti johtosäännön ja työjärjestysten päivitysasiassa, että kirkkoherra Markku Salminen kutsuu koolle työryhmän, jonka jäseniä ovat isä Markun lisäksi neuvoston ensimmäinen varapuheenjohtaja isä Foma, Lauri Railas ja seurakunnanvaltuuston puheenjohtaja Jefim Brodkin.

Uudelleen valmisteltavia asioita ja uusia aloitteita

Seurakunnanneuvosto päätti lähettää Unioninkatu 39 kiinteistön selvitystyön uudelleen valmisteltavaksi. Eri rahoitusvaihtoehtoja ja niiden henkilöstövaikutuksia selvittämään sekä kiireellisiä ja välttämättömiä korjauksia arvioimaan neuvosto nimitti hallintopäällikkö Kristiina Mendesin ja neuvoston toisen varapuheenjohtajan Ludmila Niemen.

Isä Foman ja Satu Erosen aloite koskien vuonna 2020 perustettujen toimikuntien kuulemista ennen niiden perustamisesta päättämistä palautuu neuvoston päätöksen mukaan takaisin valmisteltavaksi.

Seurakunnanneuvoston toisen varapuheenjohtajan Ludmila Niemen aloite talousvalvontavaliokunnan perustamiseksi kirjattiin saapuneeksi.

Neuvosto kokoontuu seuraavan kerran kesäkuun alussa

Seurakunnanneuvoston seuraava kokous päätettiin pitää 3.6.2021.

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset