Kuva: Dimitri Tolonen

2.3.2022

Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvosto kokoontui helmikuun 17. päivänä etäyhteyksin. Neuvoston puheenjohtajana koukouksessa toimi Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran sijainen pastori Jonas Bergenstad. Neuvoston kokouksen tarkistettu pöytäkirja on luettavissa täältä.

Uusia työntekijöitä

Vasili Venkula valittiin neuvoston kokouksessa uudeksi Helsingin ortodoksisen seurakunnan kasvatustoimen nuorisotyöstä vastaavaksi kasvatustyöntekijäksi.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan hautausmaalle valittiin kesän 2022 kausityöntekijöiksi Juan Carlos Claros Cruz, Aziz Issah ja Jaakko Tölli sekä varalle Anja Simola.

Lahden kirkon isännöitsijä vaihtuu

Seurakunnanneuvosto päätti esittää seurakunnanvaltuustolle eron myöntämistä Helsingin ortodoksisen seurakunnan Lahden pyhäkön kirkonisännöitsijä Juha Romanoville isännöitsijän tehtävästä. Neuvosto kiittää Romanovia vuosien hyvästä työstä. Neuvosto esittää uudeksi isännöitsijäksi Jari Joskaa.

Uspenskin katedraalin sähköremontin lisäbudjetti hyväksyttiin esitettäväksi valtuustolle

Seurakunnanneuvosto päätti Uspenskin katedraalin sähköremontin lisäbudjetin lähettämisestä seurakunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Uusi aloite

Neuvoston jäsen Mikko Äikäs esitti kokouksessa aloitteen siitä, että seurakunnanvaltuusto esittelee seurakunnan toiminnot, joihin valtuuston päättämät henkilöstömenojen supistamistavoitteet kohdennetaan.

Stefanoskotisäätiön hallitukselle valitaan uusi jäsen eronneen tilalle seuraavassa neuvoston kokouksessa

Seurakunnanneuvosto myönsi eron Stefanoskodin hallituksen jäsenyydestä sitä pyytäneelle Mirja Siidorov-Qvintukselle ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen seuraavassa neuvoston kokouksessa.

Seurakunnanneuvosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 10. maaliskuuta klo 17.

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset