Kuva: Dimitri Tolonen

10.12.2021

Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvosto kokoontui vuoden 2021 viimeiseen kokoukseen torstai-iltana 9.12.2021 etäyhteyksin. Kokouksen pöytäkirja on luettavissa heti sen tarkistuksen jälkeen seurakunnan kotisivulla Ajankohtaista-osion Päätöksenteko ja hallinto -sivulla kohdassa Pöytäkirjat, toiminnan ja talouden suunnitelma (TTS), tekemisen suunnitelma sekä talousarvio.

Seurakunnanneuvoston puheenjohtajana toimii Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen.

Seurakunnanneuvosto päätti panna täytäntöön seurakunnanvaltuuston 11.11.2021 kokouksessaan tekemät päätökset todettuaan ne laillisessa järjestyksessä tehdyiksi, laillisiksi ja valtuuston toimivaltaan kuuluviksi.

Neuvosto päätti, ettei 9.12.2021 kokouksen lisälistalle tuotua Uspenskin katedraalin sähköremontin lisäbudjettia käsitellä vielä 9.12.2021 kokouksessa.

Neuvoston jäsenten Ritva Blyn, Kim Kilpisen, Marina Lampisen, Elina Palolan, Soili Penttosen ja Ulla Saarisen valtuustoaloitteesta Suomen ortodoksisen kirkon tavoite- ja toimintaohjelman täytäntöönpanosta Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa päätettiin kokouksessa seuraavaa: aloite lähetetään jatkovalmisteluun ja seurakunnan johtoryhmä tekee asiasta esityksen neuvoston 13.1.2022 kokoukseen.

Neuvoston jäsenten Elina Palolan, Soili Penttosen, Ulla Saarisen, Anna Tchervinskij’n, Marina Lampisen ja Kim Kilpisen valtuustoaloitteen seurakunnan luottamushenkilöiden, johtoryhmän ja työntekijöiden yhteistyön toimivuuden selvittämiseksi ja parantamiseksi suhteen neuvosto päätti, että ennen asiaa hoitavan toimikunnan perustamista kuullaan ensin valtuuston mielipidettä.

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin seurakunnan kasvatustyön resurssiasiaa ja seurakunnan diakoniatyötä.

Seurakunnanneuvoston seuraava kokous pidetään torstaina 13.1.2022 klo 17.00.

Teksti: Anu Miller

Korjattu Ritva Blymin muotoon Ritva Blyn. 12.12.2021 klo 18.07.

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset