Pyhittäjien Sergei ja Herman Valamolaisten ikoni Uspenskin katedraalissa Helsingissä. Kuva: Vlada Wahlstén/Helsingin ortodoksinen seurakunta

27.6.2024

Pyhittäjä Sergei Valamolainen perusti Valamon luostarin yhdessä pyhittäjä Herman Valamolaisen kanssa. He kuuluvat Suomen ortodoksisen kirkon tunnetuimpien ja kunnioitetuimpien pyhien joukkoon. Heidän muistopäiväänsä vietetään vuosittain 28. kesäkuuta.

Pyhiä, joiden toiminnan ansiosta ortodoksinen usko levisi Karjalaan ja sen lähialueille, kutsutaan Karjalan valistajiksi. Monet heistä lähtivät alun perin erämaahan kilvoittelemaan yksinäisyydessä, mutta kun tieto heidän kilvoituksestaan levisi, he saivat seuraajia, ja näin monet luostarit saivat alkunsa.

Karjalan valistajia tiedetään nimeltä noin 70 ja pyhittäjät Sergei ja Herman Valamolainen kuuluvat tähän parhaiten tunnettujen Karjalan valistajien ryhmään. Kaikkien Karjalan valistajien yhteistä juhlaa vietetään tänä vuonna 2. marraskuuta.

Lue lisää pyhittäjistä Suomen ortodoksisen kirkon internetsivuilta.

Pyhittäjäisien Sergei ja Herman Valamolaisten merkityksestä voi lukea lisää seurakuntamme sivuilla Haminan piispa Sergein opetuspuheesta:

”Pyhittäjäisiemme Sergein ja Hermanin elämän ja toiminnan esikuvana oli itse Vapahtajamme Kristus”

Lue myös vuonna 2022 julkaistu piispa Sergein haastattelu suojeluspyhänsä pyhittäjäisä Sergei Valamolaisen merkityksestä:

”Pyhittäjäisä Sergei on siunannut elämääni jo lapsuudestani saakka” – piispa Sergei kertoo suojeluspyhästään, joka perusti Valamon luostarin

 

Juhla paaston ja arjen keskellä – jumalanpalveluksia niin Helsingissä, Lohjalla kuin Hyvinkäällä

Pyhittäjä Sergei ja Herman Valamolaisten juhlaa vietetään aina apostolien paaston viimeisenä päivänä pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin 29.6. vietettävän juhlan edellä. Juhlapäivä osuu näin aina paastoon. Tänä vuonna pyhittäjien muistopäivää vietetään perjantaina, joka on muutoinkin yleinen paastopäivä.

Suomen paikallispyhien muistopäivä on suuri vuosittainen juhla, jota vietetään yhteisissä jumalanpalveluksissa. Useilla seurakuntamme alueilla toimitetaan päivän kunniaksi aattona vigilia ja juhlapäivänä liturgia. Juhlan osuminen keskikesään ja lomien aikaan kuitenkin vaikuttaa jumalanpalveluksien aikatauluihin.

Juhlan piispalliset jumalanpalvelukset toimitetaan tänä vuonna Helsingissä. Haminan piispa Sergei toimittaa Myllypurossa Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen kappelissa vigilian 27.6. kello 17. Liturgian piispa Sergei toimittaa Uspenskin katedraalissa perjantaina 28.6. kello 9 alkaen:

Piispalliset jumalanpalvelukset:

27.6. Vigilia klo 17.30 Myllypuron kappeli

28.6. Liturgia klo 9 Uspenskin katedraali

Kaikki seurakuntamme alueella toimitettavat jumalanpalvelukset löytyvät jumalanpalveluskalenterista.

 

Pyhittäjien Sergei ja Herman Valamolaisten muistopäivän veisut ja rukous

Tropari

Oi pyhät kilvoittelijat, te tulitte Kristuksen evankeliumille totisesti kuuliaisiksi, sillä rakkaudesta Kristukseen te halvaksi katsoitte maailman ja kaiken mitä siinä on, ikään kuin se olisi ollut olematonta teille. Te menitte asumaan meren saareen ja siellä innolla taistelitte näkymättömäin vihollisten juonia vastaan. Paastoten, valvoen ja läpi öiden rukouksissanne seisoen te teitte lihanne hengelle kuuliaiseksi. Sen tähden te saittekin Kaikkivaltiaan oikeasta kädestä ansaitut kruunut. Ja nyt seisoessanne kaikkein pyhimmän Kolminaisuuden edessä rukoilkaa, autuaat isämme Sergei ja Herman, varjelusta kristillisen kansan rauhalle ja meidän sieluillemme pelastusta.

Kontakki

Maailman elämästä lähdettyänne pois te hylkäämällä maailman seurasitte Kristusta. Te saavuitte suurelle Laatokan järvelle, asetuitte asumaan Valamon saareen ja elitte siellä niin kuin enkelit. Sieltä te olette riemuiten muuttaneet taivaallisiin juhlamajoihin. Nyt seisoessanne enkelten kanssa Valtiaan istuimen edessä muistakaa meitä, lapsianne, jotka te, Jumalassa viisaat, olette yhteen koonneet, että me iloiten sydämen syvyydestä laulaisimme: Iloitkaa, Sergei ja Herman, ylen autuaat isämme.

Rukous Pyhittäjille Sergeille ja Hermanille

Oi pyhät ja autuaat jumalankantajat pyhittäjäisämme Sergei ja Herman, Jumalan kunnian näkijät taivaan valtakunnassa, älkää ylenkatsoko meitä, syntisiä, puutteissamme ja murheissamme, vaan kiiruhtakaa luoksenne rientäviä auttamaan. Ottakaa vastaan huokaukset ja kyyneleet ja kuulkaa nöyrä rukouksemme.

Seisoessanne taivasten Kuninkaan edessä rukoilkaa Hänen hyvyyttänsä, että Hän armahtaisi luostarianne ja antaisi koko maamme kantaa runsasta hedelmää, säilyttäisi maassamme rauhan ja hiljaisuuden, vahvistaisi meitä kaikkia uskossa ja hyvissä teoissa ja pelastaisi meidät synnin himoista, näkyväisten ja näkymättömien vihollisten hyökkäyksistä, vapauttaisi ahdistetut, parantaisi sairaat ja pahan hengen vaivaamat, merellä kulkijat pelastaisi, matkustajien mukana matkustaisi sekä auttaisi jokaista puutteessa olevaa uskovaista, sillä me kaikki olemme Hänen tekoansa. Hänen on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

 

Lämpimästi tervetuloa yhteisiin jumalanpalveluksiin!