Pyhittäjien Sergei ja Herman Valamolaisten ikoni Uspenskin katedraalissa Helsingissä. Kuva: Vlada Wahlstén/Helsingin ortodoksinen seurakunta

25.6.2020

Pyhittäjä Sergei Valamolainen perusti Valamon luostarin yhdessä pyhittäjä Herman Valamolaisen kanssa. He kuuluvat Suomen ortodoksisen kirkon tunnetuimpien ja kunnioitetuimpien pyhien joukkoon. Heidän muistopäiväänsä vietetään vuosittain 28. kesäkuuta.

Pyhiä, joiden toiminnan ansiosta ortodoksinen usko levisi Karjalaan ja sen lähialueille, kutsutaan Karjalan valistajiksi. Monet heistä lähtivät alun perin erämaahan kilvoittelemaan yksinäisyydessä, mutta kun tieto heidän kilvoituksestaan levisi, he saivat seuraajia, ja näin monet luostarit saivat alkunsa.

Karjalan valistajia tiedetään nimeltä noin 70 ja pyhittäjät Sergei ja Herman Valamolainen kuuluvat tähän parhaiten tunnettujen Karjalan valistajien ryhmään. Kaikkien Karjalan valistajien yhteistä juhlaa vietetään tänä vuonna 2. marraskuuta.

Lue lisää pyhittäjistä Suomen ortodoksisen kirkon internetsivuilta

Tänä vuonna pyhittäjien muistopäivä osuu sunnuntaille, jolloin kaikilla seurakuntamme toiminta-alueilla toimitetaan liturgia. Jumalanpalveluksiin pääsee osallistumaan ulkona pyhäkköjen pihoilla. Voit tarkistaa ajankohdat seurakuntamme sivuilla ulkojumalanpalveluksien kalenterista. 

 

Pyhittäjien Sergei ja Herman Valamolaisten muistopäivän veisut ja rukous

Tropari

Oi pyhät kilvoittelijat, te tulitte Kristuksen evankeliumille totisesti kuuliaisiksi, sillä rakkaudesta Kristukseen te halvaksi katsoitte maailman ja kaiken mitä siinä on, ikään kuin se olisi ollut olematonta teille. Te menitte asumaan meren saareen ja siellä innolla taistelitte näkymättömäin vihollisten juonia vastaan. Paastoten, valvoen ja läpi öiden rukouksissanne seisoen te teitte lihanne hengelle kuuliaiseksi. Sen tähden te saittekin Kaikkivaltiaan oikeasta kädestä ansaitut kruunut. Ja nyt seisoessanne kaikkein pyhimmän Kolminaisuuden edessä rukoilkaa, autuaat isämme Sergei ja Herman, varjelusta kristillisen kansan rauhalle ja meidän sieluillemme pelastusta.

Kontakki

Maailman elämästä lähdettyänne pois te hylkäämällä maailman seurasitte Kristusta. Te saavuitte suurelle Laatokan järvelle, asetuitte asumaan Valamon saareen ja elitte siellä niin kuin enkelit. Sieltä te olette riemuiten muuttaneet taivaallisiin juhlamajoihin. Nyt seisoessanne enkelten kanssa Valtiaan istuimen edessä muistakaa meitä, lapsianne, jotka te, Jumalassa viisaat, olette yhteen koonneet, että me iloiten sydämen syvyydestä laulaisimme: Iloitkaa, Sergei ja Herman, ylen autuaat isämme.

Rukous Pyhittäjille Sergeille ja Hermanille

Oi pyhät ja autuaat jumalankantajat pyhittäjäisämme Sergei ja Herman, Jumalan kunnian näkijät taivaan valtakunnassa, älkää ylenkatsoko meitä, syntisiä, puutteissamme ja murheissamme, vaan kiiruhtakaa luoksenne rientäviä auttamaan. Ottakaa vastaan huokaukset ja kyyneleet ja kuulkaa nöyrä rukouksemme.

Seisoessanne taivasten Kuninkaan edessä rukoilkaa Hänen hyvyyttänsä, että Hän armahtaisi luostarianne ja antaisi koko maamme kantaa runsasta hedelmää, säilyttäisi maassamme rauhan ja hiljaisuuden, vahvistaisi meitä kaikkia uskossa ja hyvissä teoissa ja pelastaisi meidät synnin himoista, näkyväisten ja näkymättömien vihollisten hyökkäyksistä, vapauttaisi ahdistetut, parantaisi sairaat ja pahan hengen vaivaamat, merellä kulkijat pelastaisi, matkustajien mukana matkustaisi sekä auttaisi jokaista puutteessa olevaa uskovaista, sillä me kaikki olemme Hänen tekoansa. Hänen on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.

Kategoriat Kirkkovuosi