29.4.2020

Seurakunnanenuvosto käsitteli 23.4. kokouksessaan Nummelan pyhäkön tulevaisuutta, poikkeustilanteen edellyttämiä lisäbudjetteja ja Unioninkadun 39 kiinteistön puolueettoman selvityksen tekemistä sekä seurakunnan viestintää.  

Nummelaan etsitään kestävämpiä ratkaisuja 

Kokouksessa käsiteltiin Nummelan pyhäkön tulevaisuutta. Valtuusto on 7.11.2019 toivonut, että seurakunta aloittaisi neuvottelun pitkäaikaisen ratkaisun löytämiseksi Nummelan pyhäkköyhteisön tulevaisuuden turvaamiseksi. Neuvosto palautti kokouksessa asian jatkovalmisteluun.  

Seurakunta on vuosien ajan tukenut pyhäkköyhteisöä toimittamalla Nummelan rukoushuoneella jumalanpalveluksia ja myöntämällä vuosittaista avustusta.  

Kiinteistölle lisäbudjetit koronaviruspandemian vaatimien tulomenetyksien paikkaamiseen 

Neuvosto lähetti valtuustolle hyväksyttäväksi seurakunnan koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi välttämättömät kiinteistötoimen lisäbudjetit  Neuvosto esittää valtuustolle Unioninkatu- ja Liisankatu -kiinteistöjen kattoremontin siirtämistä myöhempään ajankohtaan.  

Unioninkatu 39 kiinteistön tulevaisuudesta suunnitteilla puolueeton selvitys  

Neuvosto hyväksyi 50 000 euron lisäbudjetin puolueettoman selvityksen tekemiselle Unioninkadun 39 kiinteistön tulevaisuuden selvittämiseksi. Asia lähetetään valtuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi neuvosto esitti, että hankesuunnitelman läpiviemiseksi perustetaan ohjausryhmä. 

Unioninkatu 39 kiinteistön tulevaisuus on ollut jo pitkään luottamuselinten asialistalla. Taustalla ovat kiinteistön kalliit korjauskulut ja suuri korjausvelka. Valtuusto päätti 20.12.2019 kokouksessaan palauttaa kiinteistön tulevaisuutta koskevan asian neuvostolle perusteellisen selvityksen tekemiseksi, jossa eri vaihtoehdot käydään läpi. Neuvoston tulee tehdä selvitys tämän vuoden aikana ja lähettää se valtuustolle päätöksentekoa varten.  

 Valtuuston tilinpäätöskokous pidetään pääosin etänä 

Seuraava seurakunnanvaltuuston kokous pidetään 14.5. kello 17  hybridikokouksena eli pääosin virtuaalikokouksena. Sitä pääsevät seuraamaan myös seurakuntalaiset linkin välityksellä.

 Viestintään ja päätöksien uutisointiin panostetaan 

Neuvosto on pitänyt kokouksissaan yllä seurakunnanviestinnän merkitystä ja etsinyt keinoja tiedotuksen nopeuttamiseen ja parantamiseen entisestään. Kokouksessa neuvosto päätti muun muassa selvittää, miten neuvoston päätöksistä voitaisiin tiedottaa jo ennen pöytäkirjan tarkastamista.  

Tällä hetkellä neuvoston päätöksistä uutisoidaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Kaikista valtuuston, neuvoston ja kiinteistölautakunnan päätöksistä tiedotetaan seurakunnan internetsivuilla.  

Seurakunnaneuvoston kokouksen 23.4. pöytäkirja on luettavissa tästä linkistä

Kategoriat Uutiset