4.4.2024

Helsingin ortodoksisen seurakunnan neuvosto päätti 21.3. kokouksessaan lukuisista sijaisuuksista sekä kiinteistöjen korjauskuluihin ja tilinpäätöksiin kuuluvista asioista.

Asialistalla mittavia kiinteistöasioita – Pyhän Kolminaisuuden kirkon peruskorjaukseen lisäbudjettiesitys

Neuvosto myönsi toimivalle johdolle luvan nostaa 2,5 miljoonan euron lainan Liisankatu-Unioninkatu kiinteistöjen kiireelliseen korjaukseen.

Pyhän Kolminaisuuden kirkon peruskorjauksen osalta neuvosto esittää seurakunnanvaltuustolle kolmensadantuhannen (300 000) euron lisäbudjettia Pyhän Kolminaisuuden kirkon remonttiin. Summa katetaan esityksen mukaan seurakunnan kassavaroista. Lisäbudjetin perusteena ovat korjaustöiden kilpailutuksen yhteydessä saadut tarjoukset, jotka ylittävät arvioidun budjetin.  Alustava kokonaishinta on tällä hetkellä 1 069 128 euroa. Lisäksi tulee huomioida valvonnan uusiminen, urakan ulkopuoliset ostot ja yllättävät menot.

Koska hiippakunnan piispa ei ole toistaiseksi vahvistanut valtuuston puheenjohtajavaalia ja valtuusto muutoinkin kokoontuu vain välttämättömien asioiden käsittelyä varten, neuvosto pyytää hiippakunnan piispaa määräämään valtuuston koolle lisäbudjetin käsittelyä varten (KJ § 81).

Sijaisuuksia seurakunnassa

Neuvosto päätti esitysten mukaisesti seuraavista sijaisuuksista: Aki Arola tulee toimimaan Uspenskin katedraalin vahtimestarin sijaisena 1.4.2024-31.1.2025. Uspenskin vahtimestari Tuomas Lempinen siirtyy täksi ajaksi seurakunnan asiakaspalveluun. Hallintosihteeri Eeva Lehtiselle myönnettiin toimivapaa 31.3.2025 saakka.

Myllypuron kappelin vahtimestarin 80%:n toimen sijaiseksi otetaan Rebecca Carp 30.9.2024 asti. Kappelin vahtimestari Pietari Varpula hoitaa tänä aikana kappelin kanttorin tehtäviä.

Taloussihteerin työsopimusta voidaan neuvoston päätöksellä jatkaa määräaikaisena enintään kahden vuoden ajan.

Neuvoston 21.3. kokouksen pöytäkirja on julkaistu seurakunnan sivuilla. Myös 1.3. kokouksen pöytäkirja ja  liitteenä oleva lausunto löytyvät sivuilta.

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset