​​​​​​​Kuva: Pixabay/JillWellington

11.2.2022

Helsingin hiippakunnan koronatiimi on päättänyt Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leon johdolla purkaa Helsingin hiippakunnan seurakuntien kokoontumisrajoitukset enimmäishenkilömäärineen maanantaista 14.2.2022 alkaen. Vielä viikonlopun yli toimitaan nykyisten ohjeiden mukaan, mutta maanantaina avataan ovet kirkkokansalle: ei enää ennakkoilmoittautumisia eikä enimmäisosallistujamääriä jumalanpalveluksiin. Jumalanpalveluksia ei myöskään enää toimiteta minimihenkilöstön voimin ja kirkkokansa voi osallistua yhteislauluun. 

Vapauteen liittyy kuitenkin vastuu. Kannamme vastuuta omasta ja muiden terveydestä. Helsingin hiippakunnan koronatiimi suosittelee Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leon johdolla ortodoksisen kirkon ja seurakuntien toimintaan osallistumista nykyisessä epidemiatilanteessa vain koronavirusta vastaan rokotettuna. 

Hiippakunnan seurakunnat noudattavat edelleen kaikessa toiminnassaan tartuntatautilain 58 c pykälän ja mahdollisia tartuntatautilain 58 d pykälän säädöksiä ja niihin pohjautuvia ohjeistuksia. Seurakunnissa jatkuu vahva maskisuositus, ja koronatiimi muistuttaa käsihygienian, tilojen siisteydestä huolehtimisen ja tilojen väljän käytön tärkeydestä. 

Myös kuorotoimintaa avataan entisestään pyhäkkötilojen sallimissa rajoissa. Suuremmissa pyhäköissä kanttorin ja kvartetin lisäksi isompienkin kuorojen kokoontumiset ovat mahdollisia.

Kaikkea fyysistä kontaktia tulee edelleen välttää, olipa sitten kyseessä ikonien ja muiden kirkollisten esineiden koskeminen, kättely, kristottaminen eli poskisuudelmat tai vaikkapa halaaminen. Ehtoollisenkin jakamisessa otetaan mahdolliset altistumistilanteet koronavirukselle huomioon. Ehtoollisjonossa pidetään etäisyyttä toisiin. Hiippakunnan seurakunnissa jatketaan nykyisen ehtoolliskäytännön mukaan siihen saakka, kunnes arkkipiispa päättää toisin. Jälkiviiniä tai kirkkoleipää ei jaeta. 

Kokoavassa toiminnassa siirrytään pääsääntöisesti etätapahtumista lähitapahtumiin. Maskien käyttämistä suositellaan 12-vuotiaasta ylöspäin. 

Tarkemmat ohjeet ovat luettavissa mahdollisimman pian kunkin seurakunnan omilta kotisivuilta: Helsingin seurakunnan osalta täällä, Turun seurakunnan osalta täällä ja Kaakkois-Suomen seurakunnan osalta täällä. 

Koronatiimin puheenjohtaja Elina Pale (puh. 040 723 7632, sähköposti elina.pale@ort.fi) ja kunkin hiippakunnan seurakunnan kirkkoherra vastaavat mielellään mahdollisiin lisäkysymyksiin. 

Teksti: Anu Miller

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset