Kirkkoon liittyi vuonna 2023 kaikkiaan 397 ja kastettiin 86. Kirkkoon liittyi myös ukrainalaisia, jotka eivät näy tilastoissa, sillä heidän kotipaikkakuntansa ei ollut Suomessa. Kuva: Vlada Wahlsten

4.1.2024

Suomen ortodoksisen kirkon jäsentilastot vuodelta 2023 ovat valmistuneet. Tilastojen perusteella vuoden 2023 kirkon jäsenmäärän lasku taittui merkittävästi ennätysvuodesta 2022. Kirkkoon liittymisiä kirjattiin   viime vuotista enemmän ja kirkosta eroaminen väheni myös tuntuvasti. Väestön ikärakenne kuitenkin painaa jäsenmäärää edelleen loivaan laskuun. 

Kirkossa oli vuoden päättyessä 55 957 jäsentä, mikä on 619 vähemmän kuin vuoden alussa. Yli kolmasosa, 21 838 kirkon jäsentä kuului vuoden 2023 lopulla Helsingin ortodoksiseen seurakuntaan. Seurakuntamme jäsenmäärä laski vuoden 2023 aikana kaikkiaan 184 hengellä.

Vaikka jäsenmäärässä oli vuoden 2023 edelleen laskua, niin lasku oli merkittävästi taittunut vuodesta 2022, jolloin seurakuntamme jäsenmäärä laski muutamalla sadalla ja koko kirkon jäsenmäärä reilulla tuhannella jäsenellä. Arkkipiispa Leo arvioi tuolloin Ukrainassa käytävän sodan ja taloudellisen ahdingon vaikutusta kirkon jäsenmäärään. 

Kirkon ja seurakuntamme jäsenmäärän laskuun vaikuttaa ennen kaikkea väestön ikärakenne. Seurakunnassamme kastettujen (86) ja kuolleiden (262) erotus oli 176. Koko kirkon osalta erotus oli 550.

Seurakuntamme alueella kirkkoon liittyi vuoden 2023 aikana 397 jäsentä ja siitä erosi 433. Kirkosta eronneiden määrä laski näin vuodesta 2022, jolloin seurakunnassamme kirkosta erosi 529 jäsentä. Samanlainen kehitys oli nähtävillä koko Suomen ortodoksisessa kirkossa. Kirkkoon liittyi vuoden 2023 aikana lähes yhtä monta (983), kuin siitä erosi (989).

Kuten kirkon sivuilla julkaistussa uutisessa kerrotaan,  osa kasteista on kirjattu kirkkoon liittämisiin tapauksissa, joissa alle 1-vuotias lapsi on jo merkitty väestörekisteriin ennen kasteen toimittamista. Kasteiden ja alle 1-vuotiaana kirkkoon liitettyjen yhteenlaskettu määrä koko Suomen osalta oli 386. Vuonna 2023 toimitettiin lisäksi 8 kastetta, joita ei ehditty vielä viime vuoden tilastoon.

Vuoden aikana kastettiin lisäksi muutamia kymmeniä ukrainalaislapsia, joita ei voitu rekisteröidä kirkon jäseniksi, koska kummallakaan vanhemmalla ei ole vielä kotikuntaa Suomessa.

 

Lue uutinen kirkon jäsentilastosta Suomen ortodoksisen kirkon sivuilla: Kirkon jäsenmäärä laski viimevuotista vähemmän 

Vuoden 2023 jäsentilasto (pdf)

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset