Itämisajaksi kutsutaan aikaa tartunnasta ensioireiden alkuun. THL.n mukaan taudin itämisajaksi on arvioitu 1–14 päivää. Yleisimmin oireet ilmaantuvat noin 4–5 päivää tartunnasta. Kuva: iStock

6.11.2020

Tällä hetkellä jumalanpalveluksiin tulee ilmoittautua joko pyhäkön ovella, sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta tai puhelimitse. Käytäntö on otettu käyttöön koronaviruspandemian myötä. Ilmoittautumisen tavat vaihtelevat pyhäköstä toiseen, joten oman pyhäkön ilmoittautumiskäytännöt kannattaa tarkistaa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on taata kaikille seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua turvallisesti ja tasavertaisesti seurakunnan järjestämään toimintaan. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Jäljitys mahdollistuu

Jumalanpalveluksien osalta otetaan ylös ilmoittautujan nimi, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. Samat tiedot kerätään myös seurakunnan muuhun kokoavaan toimintaan osallistuvilta.

Ilmoittautumisen kautta on tarvittaessa mahdollista tehdä koronajäljitystyötä – mutta myös taata jumalanpalvelukseen osallistuville riittävät turvavälit. Tietoja säilytetään kuukauden ajan, minkä jälkeen ne tuhotaan.

”Tietoja kerätään siksi, että jos joku kirkossa olija sairastaisi koronaa, voitaisiin helposti jäljittää tartunnalle altistuneet henkilöt. Korona voi olla myös oireeton, mutta silti tarttuva. Jäljittämisen kannalta on haasteellista, jos henkilö, joka ei ilmoita tietojaan, sattuukin olemaan koronaviruksen kantaja”, sanoo Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen.

Ketään ei pakoteta

Toisinaan kirkkojen vahtimestarit törmäävät tilanteeseen, jolloin kirkkoon tulija ei halua kertoa henkilöllisyyttään.

”Ketään ei voida pakottaa tietojen luovuttamiseen eikä se voi olla esteenä myöskään kirkkoon tulemiselle. Seurakuntalaisille on hyvä säännöllisesti muistuttaa, miksi tiedot kerätään ja kauanko niitä säilytetään”, sanoo Lahden ortodoksisen seurakunnan kirkkoherrana toimiva isä Jonas Bergenstad.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan hygieniatiimin johtaja Elina Pale on miettinyt keinoja koronan torjumiseksi keväästä saakka.

”Ilmoittautuminen on merkittävin yksittäinen keino, jota voimme seurakuntana käyttää koronaviruksen leviämisen ja erityisesti joukkoaltistusten torjunnassa. Näin voimme myös huomattavasti vaikuttaa tartunnanjäljitystyön onnistumiseen, mikäli tartuntoja meillä ilmenee”, Pale sanoo.

”On tehtävä kaikki voitava sen eteen, ettei seurakunnan tilaisuuksista lähde tartuntaketjuja, Pale korostaa.

Tietoja vartioidaan tarkasti

Ilmoittautumisista kerättyjä tietoja käsitellään järjestelmissä ja rekistereissä, jotka ovat asianmukaisin teknisin keinoin suojattuja. Järjestelmät sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, minkä lisäksi tietoihin pääsevät käsiksi vain määritellyt oikeudet omaavat henkilöt.

Tämän lisäksi rekisterin käyttöä ja kirjautumisia valvotaan. Paperiset dokumentit säilytetään lukituissa kaapeissa tai arkistoituna arkistoholviin.

Manuaalinen aineisto säilytetään niin ikään kuukauden ajan tapahtumasta.

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

 

Teksti: Susanna Somppi

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset