Ikonimaalaus on näkyvä ja tärkeä osa seurakunnan toimintaa ja seurakuntaan on tullut paljon yhteydenottoja ikonimaalauksen opetuksen jatkumisen puolesta. Kuva: Katariina Koskivaara-Ilmonen

31.8.2023

Helsingin ortodoksisen seurakunnan neuvosto päätti 30.8.2023 kokouksessaan, että ikonimaalauksen opetus toteutuu sittenkin seurakunnassa tämän vuoden syksyllä.

Neuvosto katsoi, ettei opetuksen järjestämistä varten tarvita lisäbudjettia. Opetus saadaan rahoitettua yhdessä STEP- opintokeskuksen kanssa vapaan sivistystoiminnan tuen ja tehostetusti kannettujen osallistumismaksujen avulla. Jatkossa kursseille osallistuvien tuleekin maksaa kurssimaksu ilmoittautumisen yhteydessä, millä varmistetaan ikonimaalauskurssin rahoitus.

Seurakunnasta löytyi lisäksi työntekijäresurssi tämän vuoden loppuun saakka, jonka turvin voidaan huolehtia opetuksen hallinnollisesta toteutumisesta.

Syksyn kurssien aikataulut sekä ilmoittautumislinkit julkaistaan seurakunnan sivuilla mahdollisimman pian. Seurakunnassa huolehditaan seuraavaksi käytännön järjestelyistä yhdessä ikonimalausopettajien kanssa. Suurin osa kursseista alkaa näillä näkymin vasta lokakuun alussa.

 

Odotettu uutinen

Ikonimaalauksen opetuksen jatkuminen on monelle hyvin toivottu ja odotettu uutinen. Ikonimaalarit olivat lähettäneet neuvostolle vetoomuksen ikonimaalauksen jatkumisen puolesta. Seurakuntaan tuli myös paljon yhteydenottoja ikonimaalareilta sekä ikonimaalauskursseista kiinnostuineilta.

Neuvoston päätös koskee tämän vuoden syksyä. Seurakunnassa tehdään parhaillaan vuoden 2024 budjettia. Talousarvioesityksessä tullaan varaamaan varat myös ikonimaalauksen opetuksen järjestämiseen. Valtuusto vahvistaa tulevan vuoden talousarvion budjettikokouksessaan 9. marraskuuta.

Ikonimaalauksen opetus on ollut hyvin suosittu ja näkyvä osa seurakunnan toimintaa, jota on järjestetty opintokeskuksen kanssa vuodesta 2016 lähtien.

Seurakunnan järjestämässä ikonimaalauksen opetuksessa on mahdollista opiskella perinteistä ikonimaalaustekniikkaa ja tutustua ikonien merkitykseen ortodoksisessa traditiossa. Opiskelussa noudatetaan soveltuvin osin Ikonimaalarit ry:n opetussuunnitelmaa. Kaikki Helsingin ortodoksisen seurakunnan ikonimaalausopettajat ovat perehtyneitä sekä ikonien teologiaan että maalaustekniikkaan ja ovat työssään kokeneita. Opetuksessa edetään ikonimaalauksen yksinkertaisista perusasioista ja ikonimalleista monimutkaisempiin oppilaan taitojen kehittyessä. Alussa tarvitaan paljon kärsivällisyyttä ja innostusta sekä jonkin verran piirustustaitoa.

Teksti: Vlada Wahlsten

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset