Ikonimaalauksen opetus on ollut hyvin suosittu, tärkeä ja näkyvä osa seurakunnan toimintaa. Kuva: Helsingin ortodoksinen seurakunta

17.8.2023

Helsingin ortodoksinen seurakunta ei ole näillä näkymin järjestämässä ikonimaalauksen opetusta syyskaudella 2023. Taustalla on budjetissa olevien varojen riittävyys. Ikonimaalaukseen tälle vuodelle osoitettu määräraha on jo käytetty ikonimaalauksen opetuksen järjestämiseen keväällä 2023. Lisäksi seurakunnalla ei ole tällä hetkellä henkilöresurssia ikonimaalauksen järjestämiseen.    

Valtuuston hyväksymässä vuoden 2023 budjetissa oli linjattu, että ikonimaalaus pyritään järjestämään uudella tavalla ulkopuolisen yhteistyötahon kanssa. Ikonimaalaustoiminnan hallinnointi ja käytännön järjestelyt on ollut tarkoitus siirtää pois seurakunnalta osana laajempia säästötoimenpiteitä. Seurakunnassa selvitettiinkin kuluneen vuoden aikana yhteistyökumppaneita ikonimaalauksen järjestämiseen kuitenkin tuloksetta.   

Ikonimaalaukseen tälle vuodelle osoitettu määräraha käytettiin seurakunnan kirkkoherra Markku Salmisen päätöksellä ikonimaalauksen opetuksen järjestämiseen keväällä 2023. Seurakunnan saama vapaan sivistystoiminnan tuki sekä ikonimaalareiden maksamat kurssimaksut ovat myös kattaneet opetuskuluja.

Ikonimaalarit ovat lähettäneet neuvostolle vetoomuksen ikonimaalauksen jatkumisen puolesta. Asiaa käsitellään  neuvoston kokouksessa 30. elokuuta. 

Neuvoston puheenjohtaja, seurakuntamme kirkkoherra Markku Salminen toivoo, että tilanteeseen löydetään ratkaisu.    

”Ikonimaalaus kuuluu uskomme ytimeen. Sen ikonimaalari maalaa, minkä kuoro laulaa tai pappi opettaa. Ikonimaalaus ja sen opetuksen järjestäminen ovat tärkeä osa Kirkon julistusta. Olenkin saanut todella paljon yhteydenottoja ja pyyntöjä, että jatkaisimme ikonimalauksen opetuksen järjestämistä. Asia on monelle hyvin tärkeä, ja ymmärrän tämän täysin. Olen kiitollinen seurakuntalaisten aktiivisuudesta ja siitä, että he nostavat asian esille ja ovat olleet seurakuntaan yhteydessä.  Käsittelemme neuvostossa saamamme vetoomuksen. Vielä on mahdollista, että neuvosto esittäisi tähän lisäbudjettia. Meidän tulee kuitenkin olla tarkkoja, mistä ohjaisimme varat tähän. Seurakunnan toimintaa tulee järjestää budjetin rajoissa. Nyt valitettavasti opetukseen varattu rahoitus ei riitä loppuvuodelle. ”  

Kirkkoherra on myös valtuuston jäsen ja hän muistuttaakin, että valtuusto on pyrkinyt noudattamaan päätöksessään keväällä 2022 hiippakunnan piispan suorittaman seurakunnantarkastuksen pöytäkirjan suosituksia.  Seurakunnan toimintaa ohjaavassa pöytäkirjassa todetaan:   

”Ikonimaalaus on matalankynnyksen toimintaa, johon osallistuu myös ei-ortodokseja. Ikonimaalaustoimintaan liittyy paljon kirjaamisia, hakemusten ja raporttien tekoja. Keskustelussa aikuiskasvatuksen vastuuhenkilön kanssa, syntyi näkemys, voisiko joitakin rutiiniluontoisia kirjaamisia siirtää pois kuormittamasta asiantuntijatyötä.”   

Ikonimaalauksen opetus, kuten muukin seurakunnan toiminta järjestetään seurakunnan voimassa olevan seurakunnanvaltuuston hyväksymän budjetin mukaisesti.  Valtuuston keskeinen tehtävä on talousarvion kautta ohjata seurakunnan varojen käyttöä toimintaan. Vuoden 2024 budjetista ja näin myös ikonimaalauksen tulevan vuoden resursoinnista päätetään neuvoston esityksen pohjalta valtuuston marraskuun budjettikokouksessa 9. marraskuuta. 

Ikonimaalaus on ollut seurakunnassa keskeistä, suosittua ja näkyvää toimintaa, jota on järjestetty yhteistyössä Opintokeskuksen kanssa vuodesta 2016 lähtien.   

 

 Teksti: Vlada Wahlsten

Korjattu 24.8.: Uutisessa luki aiemmin virheellisesti, että neuvosto voi taloussäännön mukaan käsitellä alle 50 000 euron lisäbudjettiesityksen. Tämä koskee kuitenkin investointeja. Neuvosto voi kuitenkin tapauskohtaisesti käsitellä lisäbudjettiesityksiä. 


Lisätietoa opetuksesta:

 Ikonimaalaus

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset