Seminaarin paneelikeskusteluun osallistuivat myös edustajat evankelis-luterilaisesta kirkosta sekä Vapaakirkosta. Vasemmalta diakoni Juha Lampinen Helsingin ortodoksisesta seurakunnasta, pastori Pentti Rantanen Vapaakirkosta, pastori Camilla Sundell evankelis-luterilaisesta kirkosta sekä pastori Petri Korhonen Helsingin ortodoksisesta seurakunnasta.

9.10.2017

Hangon kirkossa järjestettiin lauantaina 7. lokakuuta ekumeeninen seminaari ja ryhmätyöskentely, jossa pohdittiin arjen ekumeniaa, miten erilaiset kristilliset kirkot ja yhteisöt voisivat tehdä yhteistyötä ja auttaa apua tarvitsevia.

Ryhmätöissä nousi monella tavalla esiin kohtaaminen. Esimerkiksi turvapaikan hakijoita ei pitäisi nähdä käännytettävinä, vaan heidät tulisi kohdata omana itsenään, ja auttamisen pitäisi olla pyyteetöntä. Nähtiin myös, että vaikeissa tilanteissa kirkko voi mahdollistaa sen, että on edes toivoa.

– Kristityillä on vakaumuksensa pohjalta oikeus toimia oikein, kyseenalaistaa epäselviä laintulkintoja, päätösten puutteita ja virheellisyyksiä, summasi seminaarin puheenjohtajana toiminut seurakunnan diakoni Juha Lampinen.

Eri kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöstä listattiin toimiviksi todettuja käytäntöjä ja kehitysideoita. Esimerkiksi erilaiset ekumeeniset vaellukset ja musiikki yhdistävät ja tutustuttavat, yhteisiä teemoja tapahtumiin löytyy rajattomasti. Lähimmäisten auttaminen on yhteinen tehtävä ja kutsumus, jossa yhteistyö lisää voimaa. Auttamisen pitää tapahtua arjen asioissa, matalin kynnyksin ja kasvokkain kohdaten.

Tilaisuuteen osallistui nelisenkymmentä henkeä. Suurin osa oli läntisen Uudenmaan ortodokseja Espoosta, Lohjalta ja Hangosta sekä edustajat Hangon evankelis-luterilaisesta seurakunnasta ja Suomen Vapaakirkosta.

Ekumenia auttamisen työkaluna -seminaari oli osa Helsingin ortodoksisen seurakunnan 190-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

Teksti ja kuvat: Anne Kärkkäinen