Anneli Tammelle diakoniatyö on kutsumus ja elämäntapa. Kuva: Urmas Roos.

18.11.2022

Helsingin ortodoksisen seurakunnan neuvosto valitsi 17. marraskuuta kokouksessaan diakoniatyöntekijän toimeen sosionomi (AMK) Anneli Tammen ja varalle geronomi (AMK) Hanna Mensosen.

Anneli Tamme on ilmoittanut ottavansa tehtävän vastaan ja aloittavansa toimessa 1.1.2023

Sosionomin tutkinnon lisäksi Tamme on suorittanut teologisen tutkinnon Tallinnassa erikoistuen sielunhoitoon ja diakoniatyöhön. Tutkinnon gradun yhteydessä hän on tutkinut Suomen ortodoksisen kirkon diakoniatyötä.

”Aiemmin seurakunnassa työskennelleenä olen kokenut tulleeni kotiin. Diakoniatyö on minulle elämäntapa ja kutsumus. Haluan sitoutua työhön niin kauan, kuin Jumala suo”, kertoo Anneli Tamme.

Tamme puhuu äidinkielenään viroa ja erinomaista suomea sekä venäjää ja viittomakieltä.

Seurakunnan diakoniatyön resurssit kasvavat – lisää toimintamahdollisuuksia

Diakoniatyöntekijän toimi tuli avoimeksi yli 20 vuotta diakoniassa toimineen diakoniatyöntekijä Taisia Pohjolan jäätyä eläkkeelle elokuun alusta. Taisia Pohjola on vielä syksyn ajan toiminut tehtävässä määräaikaisena.

Neuvoston tekemän päätöksen myötä diakonian henkilöresurssi lisääntyy aiemmasta viidestä kokoaikaisesta ja yhdestä osa-aikaisesta työntekijästä kuuteen kokoaikaiseen työntekijään. Seurakunnan diakoniatyön esimies Juha Lampinen on tyytyväinen odotettuun diakoniatyöntekijän toimen kokoaikaistamiseen.

“Seurakunnan yhdistymisen jälkeen vuodesta 2021 tehtäväkenttämme on merkittävästi. Myös Ukrainan sota ja pakolaisten auttaminen sekä elinkustannuksien nousi ovat lisänneet avuntarvetta ja työtä diakoniassa.

Siksi olemme todella tarvinneet lisäresurssia ja olemme hyvin kiitollisia siitä, että myös luottamuselimissä, neuvostossa, on nähty työmme arvo. Tämä lisää meidän toimintamahdollisuuksia ja voimme tehdä entistäkin laajemmin työtä.”

Avoinna ollutta diakoniatyöntekijän toimea haki 14 henkilöä. Haastatteluun heistä kutsuttiin kolme tehtävään edellytetyn koulutuksen, riittävän työkokemuksen ja toimintaympäristön tuntemuksen perusteella.

Neuvoston tekemässä valinnassa painottuivat hakemuksessa edellytetyt osaamistekijät; osaamisen laajuus, kirkon elämän tuntemus sekä myös kielitaito, jotka tukevat diakoniatyötä vahvasti muuttuneessa toimintaympäristössä.

Diakoniatyö on lähimmäisen auttamista ja kohtaamista

Diakoniatyö on lähimmäisen auttamista ja kohtaamista eri elämäntilanteissa. Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa on Suomen ortodoksisen kirkon mittavin diakoniatiimi. Siihen kuuluu kaikkiaan kuusi työntekijää, jotka toimivat Suomen suurimmassa ortodoksisessa seurakunnassa, jonka toiminta ulottuu aina Hangosta Heinolaan ja Lahteen saakka. Kaikkiaan Helsingin ortodoksiseen seurakuntaan kuuluu 44 kuntaa ja 21 pyhäkköä. Kolmannes Suomen ortodokseista asuu Helsingin seurakunnan alueella.

Diakoniatyöntekijän tehtäviin kuuluvat muun muassa koti- ja laitoskäynnit, puhelin- ja alueelliset päivystykset sekä muut kohtaamiset. Tiimin ja työntekijöiden vastuulla ovat lisäksi työalan järjestämät retket, retriitit, leirit, kerhot, alueelliset merkkipäiväjuhlat, ja aineelliseen auttamiseen liittyvä valmistelu sekä päätöksenteko.

Neuvoston 17.11. kokouksen pöytäkirja

Lisätietoa: www.hos.fi/apua-tukea 

Korjattu: Uutisessa luki aiemmin virheellisesti neuvoston kokouksen päivämäränä 18.11., vaikka kokous on pidetty torstaina 17.11. 

Päivitetty: Lisätty uutisen loppuun neuvoston kokouksen pöytäkirja. 

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset