Kuva: Helsingin ortodoksisen seurakunnan kuva-arkisto

10.3.2021

Helsingin ortodoksinen seurakunta haluaa rohkaista seurakuntalaisia kiristyneessä epidemiatilanteessa. Entisestään tiukentuneet koronarajoitukset ovat ymmärrettävästi aiheuttaneet mielipahaa.

Seurakuntalaisten ja seurakunnan työntekijöiden turvallisuus ja terveys ovat ensisijaisen tärkeitä asioita. Seurakunta, samoin kuin koko Helsingin ortodoksinen hiippakunta, perustaa koronaohjeistuksissaan toimintansa hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja aluehallintoviraston (AVI) antamiin suosituksiin, ohjeistuksiin ja määräyksiin. Mikä tärkeintä: kirkko tekee päätöksensä ihmisten terveyden ja turvallisuuden sekä kirkkomme eettisen perustan näkökulmasta – turvaamme ja suojelemme Jumalan luomaa elämää.

Seurakunta toivottaa kaikki tervetulleiksi etäjumalanpalvelusten ja muiden seurakunnan etänä järjestettävien toimintamuotojen lisäksi kasvokkain tapahtuvalle ehtoolliselle joko jumalanpalveluksen jälkeen tai sopimalla ehtoollisesta erikseen papin kanssa esimerkiksi katumuksen sakramentin yhteyteen. Sekä jumalanpalveluksen jälkeiseen että katumuksen sakramentin yhteydessä tai muuna aikana järjestettävään ehtoolliseen liittyy kuitenkin vallitsevan epidemiatilanteen takia asioita, jotka on otettava huomioon.

Jumalanpalveluksen jälkeiselle ehtoolliselle jonotettaessa on noudatettava turvaväliohjeistusta (3 m, ei koske saman perheen jäseniä) ja kokoontumisrajoitusta (papin lisäksi samassa tilassa voi olla yhtä aikaa korkeintaan viisi henkilöä), ja lisäksi on käytettävä maskia ja huolehdittava käsihygieniasta. Erikseen sovittavan ehtoollisen aikana esimerkiksi katumuksen sakramentin yhteydessä on samalla tavalla otettava huomioon läsnäolijoiden terveys ja turvallisuus. Sama koskee toki kaikkia kirkollisia toimituksia. Nämä rajoitukset ovat voimassa 31.3. asti – ja toivottavasti vain siihen asti.

TAYSin johtajaylilääkäri Juhani Sandia siteeraten ei pidä tavoitella kokoontumisissa kuuden hengen maksimäärää, vaan miettiä, miten kaikkia kohtaamisia voi välttää (Ylen uutiset 9.3.2021). Niin ikävältä kuin tämä kuulostaakin, tämä on ainoa keino, jolla kiihtyvät tartuntaketjut saadaan kuriin, ennen kuin rokotukset ovat edenneet riittävän laajalle.

Haluamme kehottaa muistamaan niitä kaikkia hyviä asioita, joita meillä on. Voimme kodin rauhassa osallistua etäyhteyksin jumalanpalveluksiin, hiljentyä rukoukseen kodin ikonien edessä, ravita sieluamme kirkkomusiikilla. Toivomme perusta on Kristus tänäkin vaikeana aikana. Yhdessä selviydymme tästä ajasta, niin kuin olemme selviytyneet erilaisista, vieläkin vaikeammista koettelemuksista kirkkomme historian aikana.

Kunnia Sinulle, hyvyydelläsi minut ravitset.
Kunnia Sinulle, päivin ja öin minua vartioitset.
Kunnia Sinulle kaitselmuksesta joutuessani koetuksiin.
Kunnia Sinulle, en silti joudu loputtomiin vaaroihin.
Kunnia Sinulle vaikeuksista, kuljethan kanssani. 

(Katkelma akatistoksesta luomakunnalle)

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset