Vapaaehtoistoimintaa on moneen makuun aina kirkkokahvien järjestämisestä lähimmäistyöhön. Kuva: Oona Mattila

20.11.2019

Seurakunnan vapaaehtoisille tarkoitetut digitaaliset koulutuspaketit ovat nyt saatavilla Helsingin ortodoksisen seurakunnan kotisivustolla. Ne löytyvät vapaaehtoistoiminnan sivustolla olevan tietopankin  sivulta  ”vapaaehtoisen polku seurakunnassa”. Klikkaamalla sivulla olevaa ”perehdytys”-kohtaa pääsee koulutusmateriaaleihin.

Jokaiseen koulutuspakettiin liittyy oma tehtäväosionsa. Tehtäväosioon liitettyjen tehtävien tavoitteena on herättää keskustelua ja pohdintaa vapaaehtoistoiminnan toteuttamisen tavoista. Tehtäviä voi pohtia ja purkaa erilaisissa ryhmäkokoonpanoissa tai yksin.

Tehtävien tekemiseen ja pohdintaan voi osallistua henkilöstön edustajia, vapaaehtoisia tai vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita. Oikeita vastauksia kysymyksiin ei ole olemassa, sillä jokainen seurakunta toimii eri tavalla. Juuri siksi on tärkeää rakentaa omaan toimintaan soveltuvat käytännöt vapaaehtoistoiminnan tueksi.

Koulutusteemoiksi valikoituivat hankkeen aikana kolme sisältökokonaisuutta:  diakonian eli lähimmäispalvelun vapaaehtoisille suunnattu koulutus, uusille seurakuntalaisille suunnattu tietopaketti vapaaehtoistoiminnasta sekä pop up -vapaaehtoisuuteen liittyvä koulutuspaketti.

Juridisia seikkoja huomioitava

Projekti lähti liikkeelle keväällä 2018, jolloin alettiin suunnitella vapaaehtoisille suunnattuja koulutusmateriaaleja. Materiaalin työstämisen päätyttyä verkkomateriaalit lähetettiin yhteistyöseurakuntiin kommenttikierrosta varten, minkä jälkeen ne valmistuivat lopulliseen muotoonsa lokakuun 2019 lopussa. Koulutuspakettien oheen liitettiin OneDrive-alusta, jonka kautta koulutuksiin liittyviä tehtäviä voi työstää yhteisesti netin kautta.

Hankkeen aikana käydyissä vapaaehtoistoimintaa koskevissa keskusteluissa nousi esiin se, että vapaaehtoistoiminta tarvitsee aina selkeän vastuuhenkilön tai -henkilöitä. Tämä on erityisen tärkeää jo juridiseltakin kannalta tarkasteltuna. Yksi tärkeä huomioitava seikka on esimerkiksi vapaaehtoistoimintaan liittyvien tietoturvakäytäntöjen lainmukaisuus ja ajantasaisuus. Myös vapaaehtoisten vakuutusturvan täytyy olla kunnossa.

Lisäksi on mietittävä, kuka laatii mahdolliset sopimukset ja vastaa vapaaehtoisten perehdytyksestä, koulutuksesta ja virkistyksestä.

Yhtenä tärkeänä jatkopohdinnan aiheena ovat yksittäisten järjestöjen ja seurakunnan oman vapaaehtoistoiminnan rajapinnat ja vastuuroolit. Yksi huolenaihe oli, pystyvätkö yksittäiset pienet järjestöt kantamaan täyttä vastuuta vapaaehtoisistaan? Toinen esiin nouseva kysymys on, riittävätkö jokaisen seurakunnan omat resurssit näiden toimintojen ylläpitämiseen.

Kategoriat Uutiset