27.9.2018

Helsingin ortodoksisen seurakunnan valtuusto kokoontui vuoden 2018 ensimmäiseen ylimääräiseen kokoukseen keskiviikkona 26. syyskuuta.

Valtuustoaloite koskien seurakunnan hallintomenettelyä

Seurakunnanvaltuusto käsitteli neuvoston vastausta valtuutettu Petteri Lalun valtuustoaloitteeseen koskien ehdokasasettelua papin vaalissa sekä seurakunnan oikeudenkäyntikuluriskien arviointia.

Neuvosto on todennut vastauksessaan, että seurakunnan muun papin kuin kirkkoherran, diakonin ja kanttorin valitsee seurakunnanvaltuusto hiippakunnan piispan ehdokasasettelun pohjalta. Valtuusto voi toimittaa papin vaalin ainoastaan piispan asettamien ehdokkaiden välillä.

Seurakunnan ollessa vastaajana oikeudenkäyntikuluja arvioitaessa ja juridisen avun hankinnassa neuvosto on todennut, että tapauskohtaisesti huomioidaan kokonaistaloudellisuus ja lakisääteiset määräajat. Seurakunta on riitatapauksissa pyrkinyt ensisijaisesti sovintoratkaisuun oikeudenkäynnin välittämiseksi. Vakuutuskorvaukset kattavat osan oikeudenkäyntikuluista.

Valtuusto käsitteli asian ja merkitsi neuvoston vastauksen tiedoksi.

Lisäbudjetit vuodelle 2018

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan hallinnon ja kiinteistötoimen lisäbudjettiesitykset vuodelle 2018. Hallinnon lisäbudjetti katettiin ennakoitua suuremmalla verokertymällä ja kiinteistötoimen lisäbudjetti Johanneksen rannan myynnillä. Kiinteistöjen osalta lisäbudjettitarve perustui arvioitua korkeampiin korjaus- ja ylläpitokustannuksiin ja hallinnon lisäbudjettitarve arvioitua korkeampiin palkkakustannuksiin.

Johanneksenrannan myynti

Valtuusto vahvisti Kaunisniemen leirikeskuksen yhteydessä sijaitsevan Johanneksenrannan kiinteistön ja maa-alueen myynnin. Kiinteistö on jäänyt tarpeettomaksi leirikeskuksen uuden majoitusrakennuksen valmistuttua vuonna 2016. Seurakunta päätti myydä Johanneksenrannan kiinteistön, sillä se vaatisi kattavan peruskorjauksen ja uudisrakennuksen valmistuttua kiinteistölle ei ole enää tarvetta. Toteutunut kauppahinta on 155 000 euroa. Päätös alistetaan vielä kirkollishallituksen hyväksyttäväksi.

Valtuusto myönsi kokouksessaan myös eron valtuutettu Katarine Lindstedtille ulkomaan komennuksen vuoksi. Hänen tilalleen seurakunnanvaltuustoon nousee Kim Kilpinen Espoon vaalialueelta.

Valtuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla noin viikko kokouksen jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen myös seurakunnan verkkosivuilla.

Valtuustoaloitetta koskevaa päätösuutista on tarkennettu 2. lokakuuta vastaamaan kokouksen kulkua. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 3. lokakuuta.


Seurakunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttää vaaleilla valittu seurakunnanvaltuusto. Valtuustolla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Syksyllä valtuusto kokoontuu käsittelemään talousarviota. Näiden lisäksi seurakunnanvaltuusto voi kokoontua tarvittaessa puheenjohtajan koollekutsumana.

Tutustu tarkemmin seurakunnan päätöksentekoon ja hallintoon.

Kategoriat Uutiset