25.5.2018

Seurakunnanvaltuusto kokoontui ensimmäiseen sääntömääräiseen kokoukseensa torstaina 24. toukokuuta.

Valtuusto hyväksyi ja vahvisti seurakunnan vuoden 2017 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen sekä erillisrahastojen tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Lisäksi hyväksyttiin hallinnon esitys lisäbudjetista kuluvalle vuodelle, yhteensä noin 200 000 euroa.

Myös Järvenpään kirkon esitys lisäbudjetista meni läpi. Kirkko saa yhteensä noin 40 000 euroa vesivahinkojen korjaamiseen sekä palkkakuluihin.

Kokous päätti edistää Uspenskin katedraalin esteettömyyttä. Katedraalin kryptaan vieviin portaisiin asennetaan lavahissi, jonka kustannukset ovat 18 000 euroa ja tulevat lisäbudjetista. Vuonna 2019 hankitaan toinen lavahissi kirkkosaliin pääsyä helpottamaan.

Uspenskin katedraali saa myös uuden isännöitsijän, sillä valtuusto myönsi eron nykyiselle isännöitsijälle Kari Moilaselle 1. kesäkuuta alkaen. Uudeksi isännöitsijäksi valittiin nunna Elisabet (Liisa Toppila). Hän on katedraalin ensimmäinen naispuolinen isännöitsijä.

Lisäksi valtuusto hyväksyi seurakunnan monikulttuurisen työn strategian.

Valtuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla noin viikko kokouksen jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen myös seurakunnan verkkosivuilla.


Seurakunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttää seurakunnanvaltuusto. Valtuustolla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Kevään kokous on tilinpäätöskokous ja syksyllä valtuusto kokoontuu käsittelemään talousarviota. Näiden lisäksi seurakunnanvaltuusto voi kokoontua tarvittaessa puheenjohtajan koollekutsumana. Lue lisää seurakunnan päätöksenteosta

Kategoriat Uutiset