7.12.2023

Helsingin ortodoksisen seurakunnan valtuusto päätti 7. joulukuuta kokouksessa uudelleen valtuustovaaleja koskevasta vaalialuejaosta. Valtuusto päätti äänin 8 – 5 valtuuston puheenjohtaja Jefim Brodkinin vastaesityksen mukaisesti pitäytyä valtuuston jo aemmin esittämässä vaalialuejaossa.

Kirkollishallitus on aiemmin 20.9.2023 kumonnut  valtuuston samansisältöisen 11.5. tekemän vaalialuejakoa koskevan päätöksen (§ 9) ja samalla keskeyttänyt vaalit seurakunnassamme ja palauttanut asian uudelleenvalmisteluun. 

Uudessa vaalialuejaossa Helsingin alueella on 9 valtuutettua, Vantaan ja Espoon alueilla kullakin 3 valtuutettua, Keski- ja Itä-Uusimaalla 3 valtuutettua, Länsi-Uusimaalla 1 valtuutettu sekä Hämeen alueelta, johon kuuluvat muun muassa Hämeenlinna ja Lahti, yhteensä 2 valtuutettua. Valtuusto on myös siirtänyt Hyvinkään Lahden vaalialueelta Itä- ja Keski-Uudenmaan vaalialueeseen.

Valtuuston päättämässä vaalialuejaossa Helsingin alueelle tulee edellisiin vuoden 2020 vaaleihin verrattuna kaksi lisäpaikkaa, mikä vastaa myös alueen jäsenmäärää. Sen sijaan Hämeenlinnan ja Lahden alueet menettävät kaksi valtuustoedustajan paikkaa.  Myös Länsi-Uusimaa menettää esityksessä yhden paikan.

Valtuuston puheenjohtaja Jefim Brodkin luki kokouksessa vastaesityksensä ja valtuuston päätöksen pohjaksi pitkän perustelutekstin sille, miksi vaalialueet tulisi jakaa seurakunnassa juuri tällä tavalla. Perusteluteksti tullaan julkaisemaan kokouksen pöytäkirjan liitteenä seurakunnan sivuilla.

 

Seurakunnan jako vaalialueisiin jakaa valtuustoa – näkemyseroissa ei muutosta

Seurakunnanvaltuusto on päättänyt 11.5. sekä 7.12. jakaa seurakunnan vaalialueisiin, jotka eivät noudata yhdistyneen seurakunnan vuoden 2020 vaalialuejakoa, vaan valtuutettujen määrä on laskettu kunkin alueen jäsenmäärän mukaan.

Päätös ei ole kummallakaan kerralla syntynyt yksimieliesesti ja eriävän mielipiteen jättivät tälläkin kertaa Lahden ja Hämeenlinnan alueiden valtuutetut Anatoli Lappalainen, Risto Murto ja Elise Tamminen sekä Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen. Kirkollishallituksen syyskuussa tekemän päätöksen mukaisesti he näkevät vaalialuejaon seurakuntien yhdistymissopimuksen sekä hyvän hallinnon vastaisena.

Myös neuvosto ja vaalilautakunta ovat pitäytyneet kannassaan ja esityksissään vaalialueita koskien. Seurakunnanneuvosto vaati kesäkuun sähköpotikokouksessaan valtuustoa kumoamaan vaalialuejakoa koskevan päätöksen ja noudattamaan vaalilautakunnan esitystä vaalialuejaosta, joka oli käytössä myös edellisissä vuoden 2020 vaaleissa. Neuvosto on pitänyt seurakuntien yhdistymissopimusta luottamuselimiä sitovana ja vaatinut myös valtuustoa noudattamaan sitä. Neuvoston 13.-15.6. kokouksen pöytäkirja ja neuvoston lausunto kirkollishallitukselle on julkaistu myös seurakuntamme sivuilla. Neuvosto oli vaalilautakunnan kanssa tällä kertaa yksimielinen vaalialuejaosta.

 

Nykyisen valtuuston kausi päättyy – ja jatkuu

Valtuuston puheenjohtaja Jefim Brodkin kiitti kokouksen lopuksi seurakunnanvaltuustoa menneestä kolmen vuoden mittaisesta kaudesta ja saamastaan luottamuksesta toimia koko kauden ajan valtuuston puheenjohtajana.Nykyisen valtuuston kausi päättyy virallisesti vuoden 2023 lopussa. Luottamustoimen jatkuvuusperiaatteen mukaisesti nykyisen seurakunnanvaltuuston toimikausi jatkuu kuitenkin tulevan vuodenvaihteen jälkeen siihen saakka, kunnes valittava uusi seurakunnanvaltuusto aloittaa toimintansa.Vaalilautakunnan oli määrä kokoontua 8.12. päättämään uudelleen vaalien uudesta ajankohdasta.Vaalilautakunnan puheenjohtaja, seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen katsoo, että kokousta on lykättävä, sillä ensin neuvoston on tehtävä valtuuston kokouksen päätöksien lakisääteinen laillisuusvalvonta.

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset