12.10.2023

Helsingin ortodoksisen seurakunnan valtuusto päätti 12.10. kokouksessaan luopua johtosäännöstä ja hyväksyä esittelyn mukaiset muutokset lakisääteisten luottamuselimien työjärjestyksiin.

Yksimielinen päätös tehtiin neuvoston 25.5. tekemän esityksen pohjalta.

Kokouksessa myös merkittiin tiedoksi seurakunnan työntekijöiden aloite valtuuston kokouksien striimaamisesta. Aloite menee seuraavaksi neuvoston valmisteluun.

Valtuuston 12.10. kokous pidettiin Teamsin välityksellä.

Seuraava valtuuston kokous pidetään 9.11. kello 17:30 Helsingissä seurakuntasalilla (Unioninkatu 39 A, sisäpiha). Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttävän valtuuston kokoukset ovat avoimia kokouksia ja niitä voi tulla seuraamaan paikan päälle.

Seurakunnan aiemmin voimassa ollut johtosääntö oli vuodelta 2019.

Johtosäännön ei katsottu tuovan kirkkolakiin ja säädöksiin nähden lisäarvoa ja näin johtosäännöstä luopumalla pyrittiin myös keventämään ja selkeyttämään hallinnon ja luottamuselinten toimintatapoja.

12.10. kokouksen asialista