Budjettikokousta pääsivät seuraamaan myös ennakkoon ilmoittautuneet seurakuntalaiset Teams-sovelluksen kautta.Kuvituskuva: Nattanan Kanchanaprat/Pixabay

13.11.2020

Helsingin ortodoksisen seurakunnan valtuusto kokoontui etänä 12. marraskuuta 2020. Kokousta pääsivät seuraamaan myös ennakkoon ilmoittautuneet seurakuntalaiset Teams-sovelluksen kautta.

Kokouksessa oli esillä vuoden 2021 talousarvio sekä toiminnan- ja talouden suunnitelma (TTS) vuosille 2021-2023.

Käsiteltävänä oli muun muassa lisäbudjetti keskusrahastomaksujen osalta. Valtuuston syksyllä 2019 hyväksymässä talousarviossa oli budjetoitu keskusrahastomaksuihin 1 340 316 euroa vuodelle 2020.

Kuitenkin keskusrahastomaksut kohosivat 92 462 euroa yli budjetoidun, eli yhteensä 1 432 778 euroon. Erotus koskee kirkollisveron osuutta keskusrahastomaksusta. Valtuusto hyväksyi edellä mainitun lisäbudjetin.

Veroprosentti pysyy samana

Valtuusto päätti, että ensi vuonna Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkollisveroprosentti on 1,8%, eli se pysyy entisellään.

Ensi vuoden alusta Helsingin, Lahden ja Hämeenlinnan seurakunnat siirtyvät samaan kirjanpitoon yhdistymisen myötä. Ennen yhdistymistä Lahden seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut 1,9% ja Hämeenlinnan 2%.

Hautojen hoitomaksuja ja hautaukseen liittyviä maksuja päädyttiin korottamaan kahdella prosentilla.

Lisäksi valtuusto hyväksyi Uspenskin katedraalia koskevan 55 000 euron lisäbudjetin. Katedraalin tulot ovat laskeneet turistivirtojen ehdyttyä korona-aikana.

Keskustelua käytiin myös Uspenskin ikonostaasin restauroinnin kustannuksista.

Uusi lehti keskusrahastomaksuista

Helsingin ortodoksisen seurakunnan kulut päättyvät Ortodoksiviestin osalta ensi vuonna, koska uusi, valtakunnallinen julkaisu rahoitetaan keskusrahastomaksuista.

Sitä vastoin varoja kuluu noin 1,4 miljoonan euron verran Hämeenlinnan pääpyhäkköön, jonka remontin on määrä alkaa vielä tänä vuonna. Remontti kustannetaan pääosin varoista, jotka Hämeenlinnan seurakunta on jo valmiiksi varannut tarkoitusta varten. Lisäksi on varauduttu ottamaan maksimissaan 400 000 euron laina.

Kaikkia kuluja leikataan

Valtuuston näkemyksen mukaan seurakunnan toiminta tulee sopeuttaa käytettävissä oleviin verotuloihin pitkällä aikavälillä. Lisäksi ehdotettiin henkilöstökulujen supistamista pitkällä aikavälillä ns. luonnollista tietä, kuten eläköitymisten kautta.

Valtuuston hyväksyi TTS:n vuosiksi 2021-2023 edellä mainituin korjauksin.

Samoin valtuusto hyväksyi vuoden 2021 tulo- ja menoarvion siten, että neuvoston pohjaesityksestä poiketen valtuusto edellyttää 3,3% kulujen leikkausta ns. ”juustohöylä”-periaatteella, eli että kuluja leikataan tasaisesti eri kustannuspaikoilta. Tätä ei luonnollisestikaan sovelleta lakisääteisiin tai vastaaviin kuluihin.

Enää kaksi ehdokasta

Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa avoinna olleeseen venäjänkielisen papin tehtävään haki alkujaan neljä henkilöä. Arkkipiispa asetti ehdolle seuraavat henkilöt: 1. vaalisija rovasti Heikki Huttunen, 2. vaalisija rovasti Konstantin Strekachev ja 3. vaalisija pastori Oleg Kozyrev.  Ehdolle asetetut täyttävät kirkkojärjestyksen 132§ mukaiset kelpoisuusehdot papin toimeen.

Tällä hetkellä valtuuston haastattelemia hakijoita on kuitenkin vain kaksi: isä Heikki Huttunen ja isä Oleg Kozyrev. Isä Konstantin Strekachev veti hakemuksensa pois 9.11. tultuaan valituksi papin toimeen hiippakunnan toisessa seurakunnassa. Venäjänkielisen papin valinta suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä. Äänet lasketaan maanantai-iltana kello 17:30.

Lisäksi valtuusto valitsi Gaius Säterin Profeetta Elian kirkon isännöitsijäksi.

Pääset tutustumaan valtuuston II lakisääteisen kokouksen esityslistaan ja III ylimääräisen kokouksen esityslistaan.

 

Teksti: Susanna Somppi

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset