8.11.2018

Seurakunnanvaltuusto kokoontui vuoden 2018 toiseen sääntömääräiseen kokoukseen torstaina 8. marraskuuta.

Kokouksessa hyväksyttiin seurakunnan vuoden 2019 talousarvioesitys sekä vahvistettiin hautojen hinnat ja hoitomaksut, hautauskustannukset sekä tuloveroprosentti vuodelle 2019.

Lisäksi valtuusto hyväksyi toiminnan- ja talouden suunnitelman vuosille 2019–2021 sekä päivitetyn kiinteistöstrategian vuosille 2016–2025. 

Veroprosentti sekä hautojen hinnat ja hoitomaksut säilyvät ennallaan

Valtuusto säilytti tuloveroprosentin vuoden 2018 tasolla, joka on 1,8 prosenttia.

Hautojen hinnat, hoitomaksut ja hautauskustannukset säilyivät nekin vuoden 2018 tasolla. 

Palveluiden kehittäminen keskiössä

Valtuusto linjasi seurakunnan tulevien vuosien toiminnan kehittämistä ja hyväksyi toiminnan- ja talouden suunnitelman vuosille 2019–2021. Suunnitelmakaudella keskitytään erityisesti resurssien entistä parempaan kohdentamiseen ja seurakunnan palveluiden kehittämiseen.

Vuonna 2019 varaudutaan muun muassa seurakunnan oman opetuksen ja ohjauksen lisäämiseen, yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksiin diakoniatyössä, monikulttuurisen työn resursointiin, henkilöstöhallinnon ja työhyvinvoinnin jatkuvaan kehittämiseen, kiinteistötietojärjestelmien vakiinnuttamiseen sekä tukiyhdistysten ja seurakunnan välisen yhteistyön kehittämiseen. Lisäksi valtuusto päätti lisätä suunnitelmakaudelle jumalanpalvelusten jatkuvan kehittämisen.

Suunnitelmallista kiinteistöjen hallintaa

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan seurakunnan päivitetyn kiinteistöstrategian vuosille 2016­–2025. Strategiakaudella kehitetään suunnitelmallista kiinteistöjen ylläpitoa, kustannusten hallintaa sekä toimitilojen käytön tehostamista. Lisäksi tavoitteena on turvata seurakunnan kiinteistöihin sijoitettu pääoma ja sen tuotto. Tulevina vuosina keskitytään korjausinvestointien toteuttamiseen.

Henkilömuutoksia

Valtuusto hyväksyi valtuutettu Aleksi Saveljeffin eronpyynnön. Valtuustokauden jäljellä olevaksi ajaksi valtuustoon nousee Martin Metsälä Vantaalta. Seurakunnanneuvoston uudeksi jäseneksi valittiin Liisa Heikkilä-Palo. Uusi jäsen valittiin Liisa Toppilan (nunna Elisabet) tilalle, sillä hän on Uspenskin katedraalin isännöitsijänä neuvoston itseoikeutettu jäsen. 

Valtuuston puheenjohtajisto vuonna 2019

Seurakunnanvaltuusto valitsi kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajiston vuodelle 2019.

Seurakunnanvaltuuston puheenjohtajana jatkaa Arvo Kokkonen (Vihti), 1. varapuheenjohtajana jatkaa Elina Palola (Helsinki) ja 2. varapuheenjohtajana Maria Mountraki (Helsinki).

Valtuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla noin viikko kokouksen jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen myös seurakunnan verkkosivuilla.

Seurakunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttää vaaleilla valittu seurakunnanvaltuusto. Valtuustolla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Syksyllä valtuusto kokoontuu käsittelemään talousarviota. Näiden lisäksi seurakunnanvaltuusto voi kokoontua tarvittaessa puheenjohtajan koollekutsumana.

Seurakunnanvaltuuston valtuustokausi on neljä vuotta. Puheenjohtajien toimikausi kestää kerrallaan yhden vuoden. Valtuuston puheenjohtajan vaalin vahvistaa hiippakunnan piispa.

Tutustu tarkemmin seurakunnan päätöksentekoon ja hallintoon

Kategoriat Uutiset