18.9.2020

Helsingin ortodoksiselle seurakunnalle on osoitettu noin 22 000 euroa tukea diakoniatyöhön.

Kyse on valtion 19.8. Suomen ortodoksiselle kirkolle myöntämästä 65 000 euron koronatuesta. Kirkko on jakanut avustuksen seurakunnille laskennallisin perustein suhteessa alueen väkilukuun. Helsingin ortodoksiseen seurakuntaan kuuluu noin kolmannes maamme ortodokseista.

”Olemme seurakunnassa erityisen ilahtuneita tästä avustuksesta, ja aiomme käyttää sen kokonaisuudessaan ihmisten auttamiseen. Valtion antaman erityisavustuksen myötä voimme entistä paremmin tukea tämän poikkeusajan avuntarvitsijoita. Tärkeintä on auttaa tarvitsevia”, kertoo diakoniatyön esimiehenä toimiva ylidiakoni Juha Lampinen.

Seurakunnassa päätettiin palkata avustuksen turvin määräaikainen diakoniatyöntekijä, joka pystyy vastaamaan kasvaneeseen avuntarpeeseen. Avustus mahdollistaa myös lisätukea diakonisiin tarpeisiin.

”Lisäresurssin myötä pääsemme myös entistä paremmin kohtaamaan ihmisen ja kohdentamaan apumme oikealla tavalla”, tähdentää Lampinen.

 

Koronatuen voimin palkattu diakoniatyöntekijä Katja Vilponiemi keskittyy käytännön auttamiseen

Katja Vilponiemi pääsi aloittamaan tehtävässään nopealla aikataululla.

Vilponiemi tulee tekemään käytännön diakoniatyötä eli tarjoamaan tarvitseville seurakuntalaisille tukea sekä laajentamaan ruoka-apua tarpeiden mukaan.

”Otan työn onnellisin ja kiitollisin mielin vastaan, koska kirkon työssä voin toteuttaa itseäni kokonaisuutena – myös hengellisesti”, kertoo Katja Vilponiemi.

Määräaikainen diakoniatyöntekijä näkee tehtävänsä juuri ihmisten auttamisena.

”Poikkeusaikana monien ihmisten tilanne on heikentynyt esimerkiksi työssä tapahtuneiden muutosten myötä. Myös heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asema on hankaloitunut palveluihin pääsyn vaikeuduttua tai viivästyttyä. Diakoniatyöntekijät voivat tukea esimerkiksi sosiaaliturvan kysymyksissä, avustaa taloudellisesti yllättävissä, pitkittyneissä tukimuotojen odottamistilanteissa tai toimimaan keskusteluapuna. Valtiolta saadun erityistuen avulla voimme auttaa vaikkapa hankalaan tilanteeseen joutuneen perheen koulukirjahankinnoissa, järjestää ruoka-apua tai avustaa pienituloista ihmistä vaikkapa lääkehankinnoissa.”

”Usein diakonia on se viimeinen paikka, josta ihminen hakee apua, kun asiat tuntuvat mahdottomilta hoitaa tai ovat jostakin syystä menneet solmuun. Näin ei kuitenkaan tarvitsisi olla, vaan kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä heti kun huomaa, että omat voimavarat ovat kovilla tai vaikkapa poikkeusolojen aiheuttama yksinäisyys kaatuu päälle. Diakonian ytimessä oleva pyyteetön rakkaus tarkoittaa usein konkreettista kannattelua erilaisten elämäntilanteiden yli, tai kanssakulkijuutta sen aikaa, kuin ihminen tarvitsee. Myös kirkon vapaaehtoisilla on tässä merkityksellinen rooli.”

Katja Vilponiemi on jo aiemmin tehnyt seurakunnan diakoniassa opintoihin kuuluneen seurakuntaharjoittelun sekä kesäsijaisuuden. Katjalla on kokemusta myös luterilaisen kirkon erityisdiakoniasta, jossa tehdään päihde-, asunnottomuus- ja kriminaalityötä, hoivatyöstä sekä päihdekuntoututtavasta ensikotityöstä ja monikulttuurisesta turvakotityöstä.

Hän on lisäksi Filantropia ry:n hallituksen jäsen sekä Uspenskin katedraalikuoro ry:n puheenjohtaja. Katjan voikin nähdä laulamassa Uspenskin katedraalin ja toisinaan myös Myllypuron kappelin kuorossa.

”Seurakuntalaisena ja kuorolaisena erityisesti kevään poikkeusolot tuntuivat raskailta, kun kohtaamiset ja säännöllinen kirkossa käynti ei yhtäkkiä ollutkaan mahdollista. Olin huolissani paitsi lapseni, myös nuorten ja meidän aikuistenkin etääntymisestä kirkosta, koska on inhimillistä, että pois jäävät toiminnot korvaantuvat uusilla. Toisaalta uusien työmuotojen syntyminen ja nopeat uudenlaisten yhteistyöreittien avautumiset antoivat uskoa siihen, että ihmisen kekseliäisyydellä ja nykytekniikalla voi saavuttaa paljon, kun tahtoa on. Kuitenkin tälläkin hetkellä erityisesti riskiryhmään kuuluville aiheuttaa murhetta vaikkapa se, ettei uskalla lähteä kirkkoon julkisilla kulkuvälineillä, vaikka voimme jälleen kokoontua. Jää nähtäväksi, miten yhteiskunta ja me kaikki toivumme ja pääsemme poikkeusoloista eteenpäin, ja muuttuvatko jotkin käytännöt pysyvästi niin kirkossamme, työpaikoilla kuin joukkoliikenteessäkin. Kohtaamisten aloittaminen hygieniasta ja turvaväleistä huolehtien luo kuitenkin paljon toivoa ja hyvää mieltä”, muistuttaa Vilponiemi ja lopuksi  vielä lisää:

”Tervetuloa tiistaisiin diakoniaruokailuihin klo 12 – 13, ja torstaisiin klo 13 – 15 vietettäviin vapaisiin kahvihetkiin seurakuntasalille – takaisin kohtaamisten pariin!”

 


Lisätietoa avustuksesta:

Eduskunta hyväksyi kesän alussa neljännessä lisätalousarviossaan avustuksen evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien diakoniatyölle poikkeusolojen ja koronakriisin aikana. Suomen ortodoksinen kirkko haki avustusta, ja se myönnettiin elokuun puolivälissä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa myöntämänsä avustusten käytön tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä avustusten vaikutuksia. Seurakunnalle avustuksessa ei ole omavastuuosuutta, vaan se kattaa kaikki koituvat kustannukset.

 

 

 

Kategoriat Uutiset