23.6.2022

Valtakunnallisen, kaikkia Suomen ortodoksisen kirkon jäseniä yhdistävän Aamun Koitto-lehden lukijakysely on nyt käynnissä, ja siihen voi vastata 10.8. mennessä.

Kyselyn tavoitteena on selvittää suuntaa-antavasti kirkon jäsenistön kantaa lehden jakeluun ja tuotantotapaan. Kirkollishallitus koostaa kyselyn tulokset päätöksenteon tueksi vuoden 2022 kirkolliskokoukselle, joka kokoontuu Valamossa 21.–13.11.2022. Taustalla on vuoden 2021 kirkolliskokouksen päätös, jonka mukaan mahdollisuuksia ja valmiuksia siirtyä Aamun Koiton paperisesta lehdestä digilehteen tulee kartoittaa vuoden 2022 aikana tehtävällä kyselyllä.

Kyselyyn pääsee vastaamaan tästä linkistä. Kyselyyn voi vastata myös täyttämällä uusimmasta Aamun Koitosta löytyvän kaavakkeen ja postittamalla sen osoitteella Aamun Koitto, Liisankatu 29 A, 00170 Helsinki. Linkki sähköiseen kyselyyn löytyy myös Aamun Koiton verkkolehdestä.

Kyselyyn vastataan nimettömänä. Kyselyssä on 15 kysymystä ja siihen vastaaminen kestää alle 10 minuuttia.

 

Aamun Koiton jakelua harvennettu tänä vuonna – taustalla nousseet paperilehden jakelukustannukset

Helsingin ortodoksisen seurakunnan jäsenille on jaettu kesäkuusta 2021 lähtien valtakunnallista Aamun Koitto-lehteä. Paperilehden rinnalle avattiin jo maaliskuussa 2021 jatkuvasti päivittyvä verkkolehti osoitteeseen aamunkoitto.fi. Lehti on luettavissa myös sähköinen näköislehtenä Lukusali -palvelussa. Seurakunnan oma lehti Ortodoksiviesti lopetti toimintansa vuoden 2021 elokuussa.

Valtakunnallisella lehdellä on tavoiteltu kustannussäästöjä, missä on myös onnistuttu.

Viime aikoina kustannukset ovat kuitenkin kääntyneet jyrkkään nousuun. Jo vuosien ajan nousseet jakelukulut ovat kasvaneet entisestään: maaliskuussa 2022 Posti ilmoitti 9,4 prosentin noususta jakeluhintoihin. Painopaperin hinta noussut noin 60% vuodesta 2021.

Lehden budjetoiduista kustannuksista 34,2 prosenttia muodostuu henkilöstökuluista (päätoimittaja ja 50% toimitussihteeri). Jakelukustannukset vievät budjetista 39,9 prosenttia ja paino- ja taittokustannukset 17,1 prosenttia. Lehden painosmäärä on nykyisin noin 41 000 kappaletta.

Kirkollishallitus teki kustannuksien nousun vuoksi 27.4.2022 päätöksen, että Aamun Koitto ilmestyy tänä vuonna vain neljästi aiemmin suunnitellun viiden numeron sijaan.

 

Kyselyyn vastaamalla pääsee vaikuttamaan valtakunnallisen lehden tulevaisuuteen

Aamun Koiton ja Suomen ortodoksisen kirkon sivuilla korostetaan lukijakyselyn merkitystä valtakunnallisen lehden tulevaisuusnäkymien osalta. Sekä kustannukset että kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset ovat johtaneet tilanteeseen, että on tullut aika pohtia valtakunnallisen lehden tulevaisuutta.

”Pelkkään sähköiseen lehtiviestintään siirtyminen on vain yksi mahdollisista vaihtoehdoista. Eräs kustannuksia selkeästi vähentävä kompromissiratkaisu voisi olla siirtyminen ainakin osittaiseen nippujakeluun. Silloin painettu lehti jaettaisiin nippuina seurakuntien eri toimipisteisiin sieltä mukaan otettavaksi”, kirjoitetaan Aamun Koiton sivuilla.

Linkki: Aamun Koiton lukijakysely

Aamun Koiton kesänumero ilmestyy juhannuksen kynnyksellä ja on jaettuna kotitalouksiin 24.6. mennessä. Aamun Koiton verkkolehteen pääsee tutustumaan täällä. 

Kategoriat Uutiset