Kirkkoherra Markku Salmisen mukaan muutos tarjoaa mahdollisuuden oppia uutta.

3.10.2019

Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salmisen tervehdys kuuluu seuraavasti:

”Lakimuutoksia ei ehditä valmistella siten, että Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden seurakuntien yhdistyminen voisi juridisesti tapahtua ilman, että alueiden edustuksellisuus kärsii. Sen sijaan seurakuntien yhteistoiminnasta vapaaehtoisesti sopimiselle ei ole juridista estettä.

Kirkollishallitus käsittelee yhdistymissopimuksia kokouksessaan 8. lokakuuta, ja asettaa todennäköisesti liittymisen ajankohdaksi vuoden 2021 alun. Joka tapauksessa Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden seurakuntien välillä jatketaan käytännön toimia yhteistoiminnan tiivistämiseksi.”

Näiden kolmen seurakunnan neuvostot ja valtuustot kutsutaan vapaamuotoiseen keskusteluun lokakuun 30. päivä. Tällöin on määrä keskustella ensi vuoden toimintasuunnitelmista ja budjeteista. Samalla rakennetaan yhteistä käsitystä siitä, miten käytännön yhteistyön rakentamisessa edetään.”

Valtuustolla oli ylimääräinen kokous

Lokakuinen tervehdys jatkuu:

”Valtuusto kokoontui 26. syyskuuta ylimääräiseen kokoukseen. Sen asialistalla oli kiinteistötoimeen liittyvä lisäbudjetti Unioninkatu 39:n  vesivahinkoon liittyen sekä johtosääntö.

Valtuustotasolla on päätetty johtosäännön sisällöstä vuodesta 2009. Se päivitetään vähintään jokaisen valtuustokauden aikana. Nyt johtosääntöä selkeytettiin jättämällä pois johdantotekstiä ja osuuksia, jotka on määritelty muissa asiakirjoissa.

Muutostilanne herättää ymmärrettävästi huolta, mutta samalla se tarjoaa meille hyvän mahdollisuuden oppia uutta ja löytää uutta näkökulmaa aiempaan. Jatketaan hyvää työtä Kristuksen kirkon hyväksi!

Kirkollisen työn organisoitumisen ohella meidän tulee tunnistaa ympäristössä tapahtuvat muutokset, jotta emme kadottaisi yhtäkään. Ilmastomuutokseen liittyvä ahdistus koskee monia, kuluttamiseen liittyvät kysymykset samoin. Tässä kohtaa voimme ammentaa kirkon omasta perinteestä paljon: asketismi on meille luontaista, vaikkakin pitkälti unohdettua.

Pyhä Stihantoslainen opettaa: ’Itsetarkkailun ja rakkauden, kärsivällisyyden ja hiljaisuuden voimallinen harjoittaminen tuhoaa sisällemme kätkeytyneet himot.’ Kun tunnistamme sisäisen tilamme, niin arvioimme ympäristöämmekin oikein.”

Loppusanoissaan isä Markku toivottaa kaikille siunauksellista syksyn jatkoa.

Kategoriat Uutiset