Kuva: Petrus Palola

15.1.2021

Marraskuun vaaleissa valittu Helsingin ortodoksisen seurakunnan uusi valtuusto piti järjestäytymiskokouksensa Uspenskin katedraalissa torstaina 14. tammikuuta. Vuoden alussa Lahden ja Hämeenlinnan ortodoksiset seurakunnat yhdistyivät Helsingin ortodoksiseen seurakuntaan. Uudessa seurakunnanvaltuustossa on 21 jäsentä, joista kaksi tulee Lahdesta ja kaksi Hämeenlinnasta.

Valtuusto päätti seuraavista luottamushenkilöiden valinnoista:

Valtuuston uudeksi puheenjohtajaksi vuodelle 2021 valittiin Jefim Brodkin. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Anatoli Lappalainen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Marina Lampinen.

Seurakunnanneuvostoon toimikaudelle 2021–2023 valittiin Ludmila Niemi, Erja Wessman, Jari Pylvänäinen, Taina Cederström, Satu-Maria Eronen, isä Foma, Mikko Äikäs, Lauri Railas, Maria Mountraki, Jukka Karhapää ja Jari Haukka.

Lisäksi neuvostoon kuuluvat itseoikeutettuina jäseninä seurakunnan pääkirkon eli Uspenskin katedraalin isännöitsijä sekä kirkkoherra. 

Vaalilautakuntaan valtuusto valitsi jäseniksi Aila Koiviston, Marie-Louise Litoniuksen ja Mikko Kurin. 

Kiinteistölautakuntaan valtuusto valitsi Sami Sailon, Riitta Räntilän, Pär Silénin, Virve Rannelan ja Tom Walldenin.

Valtuusto päätti myös seurakunnan kirkkojen ja rukoushuoneiden isännöitsijöistä. Tehtäviin valittiin seuraavat henkilöt: 

Uspenskin katedraali: Jukka Vehkaoja 

Myllypuro: Okko Balagurin 

Kaunisniemi: Petri Gyllström 

Hautausmaa: Gaius Säteri 

Järvenpää: Jyrki Vaara 

Tapiola: Eero Tiinus 

Hanko: Jeffery Alan 

Porvoo: Jorma Kupari 

Pyhä Kolminaisuus: Irina Axinina 

Lohja: Seppo Pesonen 

Tikkurila: Tauno Riepponen 

Kotikirkko: Pär Silén 

Lahti: Juha Romanov 

Hyvinkää: Aki Korpela ja Mikko Kuri 

Heinola: Mikko Äikäs 

Hämeenlinna: Kirsi Backman 

Forssa: Heikki Halme 

Klaukkala: Aune Svennevig 

Ahvenisto: Toni Rasilainen 

Lisäksi valtuusto valitsi maallikkoedustajan Helsingin ortodoksisen hiippakunnan hiippakuntaneuvostoon. Tehtävään valittiin Ritva Bly.

Luottamushenkilöiden valintojen lisäksi valtuusto teki seuraavat valtuustoaloitteet uuden seurakunnanneuvoston käsiteltäväksi: 

Valtuustoaloite Helsingin ortodoksisen seurakunnan johtosäännön ja työjärjestyksen päivittämisestä: 

Valtuusto esittää, että Helsingin ortodoksisen seurakunnan käytössä olevat johtosääntö ja työjärjestykset päivitetään siten, että ne voidaan ottaa käyttöön viimeistään vuoden 2022 alusta. Valtuusto esittää, että neuvosto perustaa työryhmän tähän tarkoitukseen. 

Valtuustoaloite kiinteistörahaston perustamisesta: 

Valtuusto esittää, että Helsingin ortodoksiseen seurakuntaan perustetaan kiinteistörahasto, jonka tarkoituksena on parantaa seurakunnan varautumista tuleviin korjauksiin. Valtuusto esittää, että neuvosto valmistelee esityksen rahastosta ja sen säännöistä valtuuston ensimmäiseen sääntömääräiseen kokoukseen mennessä.  

Valtuustoaloite pyhäkkökeskeisen toimintamallin kehittämisestä: 

Valtuusto esittää, että neuvosto selvittää seurakunnan toimintamallin kehittämistä osallistavaan pyhäkkökeskeiseen malliin nykyisen toiminta-alue/palvelulinjamallin sijasta. Valtuusto esittää, että neuvosto perustaa eri pyhäköiden edustajista muodostuvan työryhmän miettimään ja valmistelemaan pyhäkkölähtöisen toiminnan ja päätöksenteon tulevaisuutta seurakunnassa.  

Aloitteiden perustelut ovat luettavissa ensi viikolla julkistettavasta, tarkistetusta kokouksen pöytäkirjasta.

 


Seurakunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttää vaaleilla valittu seurakunnanvaltuusto. Valtuustolla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Näiden lisäksi seurakunnanvaltuusto voi kokoontua tarvittaessa puheenjohtajan koollekutsumana.

Tutustu tarkemmin seurakunnan päätöksentekoon ja hallintoon.

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset