Valamon luostarin pääkirkko. Kirkolliskokous kokoontuu vuosittain marraskuussa Valamon luostarissa. Kuva: Vlada Wahlstén

31.3.2023

Kirkollishallitus on 30.3.2023 vahvistanut kirkolliskokousedustajien vaalin tulokset. Asiasta on uutisoitu Suomen ortodoksisen kirkon sivuilla.

Toimikaudelle 1.6.2023–31.5.2027 kirkolliskokoukseen on Helsingin hiippakunnan I vaaluelueelta eli Helsingin ortodoksisen seurakunnan alueelta valittu seuraavat edustajat:

Papistoa edustavat Vantaan alueen pappi Mikael Sundkvist, Uspenskin katedraalin ja Klaukkalan kirkon pappi Teo Merras, venäjänkielisestä seurakuntatyöstä vastaava pappi Heikki Huttunen ja Uspenskin katedraalin pappi Kimmo Kallinen.

Kanttoreiden edustajaksi on valittu seurakuntamme venäjänkielisen seurakuntatyön kanttori Irina Tchervinskij-Matsi.

Maallikkojen edustajiksi seurakuntamme alueelta valittiin valtuutettu ja valtuuston toinen varapuheenjohtaja Elina Palola, valtuutettu ja valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Ritva Bly, seurakuntamme valtuuston puheenjohtaja Jefim Brodkin, valtuutettu Ulla Saarinen, seurakuntamme neuvoston jäsen Ludmila Niemi, valtuutettu Anja Lindström ja valtuutettu Kim Kilpinen. 

Kaikki valituksi tulleet kirkolliskokousedustajien nimet on julkaistu Suomen ortodoksisen kirkon sivuilla.

Kaikki kirkolliskokousedustajvaaleissa annetut äänet ja valittujen äänimäärät voi tarkistaa Suomen ortodoksisen kirkon sivuilla 13. huhtikuuta julkaistusta asiakirjasta. 

Suomen ortodoksisessa kirkossa ylintä päätösvaltaa käyttävän kirkolliskokouksen valittujen kirkolliskokousedustajien eli kirkolliskokouksen jäsenten toimikausi alkaa tämän vuoden kesäkuusta ja kestää aina vuoden 2027 kesäkuuhun saakka.

Kirkolliskokouksen jäseniä ovat kaikki kirkossamme toimessa olevat piispat ja yksitoista papiston edustajaa, kolme kanttorien edustajaa sekä kahdeksantoista maallikkojen edustajaa. Lue lisää kirkolliskokouksesta ja sen tehtävistä Suomen ortodoksisen kirkon sivuilla: Kirkolliskokous

 

Monia armorikkaita vuosia kaikille valituille kirkolliskokousedustajille!

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset