Seurakuntamme alueelle on arvioiden mukaan saapumassa vähintään kymmenen tuhatta ukrainalaispakolaista, koko Suomen alueelle noin 80 000. Ukrainan lippu liehui ekumeenisessa Rukoile rauhaa Ukrainaan tapahtumassa Senaatintorilla toisena pääsiäispäivänä.

5.5.2022

Maaliskuun lopulla seurakuntaan Ukrainan pakolaisten parissa työskenteleväksi papiksi valittu pastori Alexander Zanemonets ei ole voinut ottaa työtehtävää vastaan suunnitellussa aikataulussa.

Tehtävän aloittaminen viivästyy useista muodollisista seikoista. Isä Alexander Zanemonets on saapunut Suomeen turistiviisumilla, minkä vuoksi työluvan saaminen on vienyt aikaa ja prosessi on edelleen kesken.  Tämän lisäksi kirkon lakimies on katsonut, että seurakunnanvaltuuston on perustettava toimi tehtävää varten. Lakimiehen suosituksesta neuvosto kumosi 13.-14.4. sähköpostikokouksessaan aiemmin tekemänsä päätöksen Ukarainasta tulevien pakolaisten kanssa työskentelevän papin palkkaamisesta. Alun perin tarkoituksena oli esittää valtuustolle toimen perustamista.

Seurakunnanneuvosto päätti kuitenkin 28.4. kokouksessaan olla esittämättä seurakunnanvaltuustolle Ukrainan pakolaisten kanssa työskentelevän määräaikaisen papin toimen perustamista. Neuvoston vastaesityksessä todetaan, että vaikka tehtävä on tärkeä ja kiireellinen, palkkauksen tulisi tapahtua joko suoraan kirkollishallituksen alaisuudessa tai mahdollisesti seurakunnan avoimen haun kautta.

Neuvoston päätöksen taustalla on ajatus siitä, että palkkauksen tulisi tapahtua siellä, mistä myös työhön tarvittavat varat tulevat. Työhön varattu määräraha tulee keskushallinnolta. Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallitus päätti 15.3.2022 kokouksessaan kohdentaa kirkkopäivien viettämiseen varatun budjetin hengelliseen kriisityöhön Ukrainasta tulleiden pakolaisten kanssa työskentelevän papin palkkaukseen määräajaksi vuoden 2022 loppuun asti. Keskushallinto on osoittanut rahat Helsingin ortodoksiselle seurakunnalle papin palkkaamista varten. Valtakunnallisen hengellisen työn on suunniteltu tapahtuvan Helsingin seurakunnan alaisuudessa.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen näkee päätöksen haastavana.

– Kirkollishallitus on luopunut seurakuntatyötä tekevistä suorista alaisista, eikä papin palkkaaminen kirkollishallituksen alaisuuteen ole nähdäkseni mahdollista. Aiemmat matkapapistopiirien työntekijät on siirretty kirkollishallituksen työntekijöistä paikallisten seurakuntien työsuhteisiin, vaikkakin keskushallinto vielä tukee seurakuntia palkkakustannuksissa, tähdentää isä Markku Salminen.

Tehtävän julistaminen avoimeen hakuun ei taas kuulu seurakunnan päätösvaltaan.

– Seurakunta ei voi julistaa tehtävää avoimeen hakuun, vaan kyse on hiippakunnan piispan tehtävästä. Arkkipiispa Leo on jo esittänyt tähän tehtävään pastori Alexander Zanemonetsin.

Isä Markku Salminen katsoo, että palkkaus tulee tässä tilanteessa hoitaa projektityönä.

– Seurakunta on saanut varat papin palkkaamiseen, eikä palkkauksesta aiheudu kuluja seurakunnalle. Sen sijaan papin palkkaamiselle on huutava tarve.  Suomeen on saapumassa joidenkin arvioiden mukaan 80 000 ukrainalaispakolaista, joista suurin osa ovat ortodokseja. Siksi seurakunnan tulee toimia ripeästi, painottaa isä Markku Salminen.

Kirkkoherralla on valtuus palkata projektityöntekijä kolmeksi kuukaudeksi kerralla. Ukrainan pakolaisten parissa työskentelevän papin palkkaamisesta tullaan sopimaan kirkkoherra Markku Salmisen ja arkkipiispa Leon välillä. Seurakunta tulee tiedottamaan asian etenemisestä.

Seurakunnanneuvoston 28.4. kokouksen pöytäkirja on julkaistu sivuillamme ja siihen voi tutustua tästä linkistä. Kokouksessa valittiin myös Hangon kirkon vahtimestariksi Tuuli Santakari ja käsiteltiin useita aloitteita.

Teksti: Vlada Wahlstén
Kuvituskuva: Jouni Nieminen

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset