Euroopan kirkkojen konferenssin delegaatio tapaamassa Ukrainan ortodoksisen kirkon edustajia Kiovassa 10.4.2024.. Kuva: Ukrainan ortodoksinen kirkko

12.4.2024

Euroopan kirkkojen konferenssin (Conference of European Churches, CEC) delegaatio vierailee Ukrainassa 7.–11.4. konferenssin presidentin, Thyateiran ja Iso-Britannian arkkipiispa Nikitaksen johdolla. Matkalle osallistuu myös konferenssin hallituksen jäsen, Suomen ortodoksista kirkkoa edustava teologian maisteri ja Helsingin ortodoksisen seurakunnan valtuuston ja neuvoston jäsen Maria Mountraki. Toinen Suomesta matkalle osallistuva  edustaja on asiantuntija Riikka Porkola Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Suomen ortodoksinen kirkko.

10.4. valtuuskunta tapasi sekä Ukrainan eri kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen konferenssin että Euroopan kirkkojen konferenssin jäseneksi syyskuussa 2023 hyväksytyn Ukrainan ortodoksisen kirkon edustajia.

Ukrainan ortodoksisen kirkon päämiehen, metropoliitta Epifanioksen virka-asunnossa järjestettyyn tapaamiseen osallistui useita Ukrainan ortodoksisen kirkon edustajia – heidän joukossaan juuri äsken Suomessa vieraillut isäOrest Zhyhalo.

Tapaamisen alussa metropoliitta Epifanioksen sihteeri, arkkipiispa Agapitkiitti vieraita heidän rohkeudestaan vierailla Ukrainassa Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen aikana. Samalla hän kertoi Ukrainan ortodoksisen kirkon sitoutumisesta Euroopan kirkkojen konferenssin työhön.

Tapaamisessa kiinnitettiin erityistä huomiota venäläinen maailma -oppiin (Русский мир) ja sen torjumiseen.

Kirill Gundjajev siunaa ukrainalaisten tappamisen kutsuen sitä ”pyhäksi sodaksi”, joka on itse asiassa venäläinen maailma -ideologian ruumiillistuma. Haluamme ihmisten tietävän ja ymmärtävän tämän kaikkialla maailmassa. Toimimme yhtenäisyyden ja rauhan puolesta, mutta myös totuuden puolesta, koska pahaa täytyy kutsua pahaksi ja valhetta valheeksi, totesi arkkipiispa Agapit.

 

Euroopan kirkkojen konferenssin johtoa vierailulla Ukrainassa

Matkan tavoitteena on tutustua tarkemmin Ukrainan kirkolliseen tilanteeseen ja neuvostoon, joka pyrkii toimimaan Ukrainan eri kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen välisenä yhteistyöelimenä. Lisäksi delegaatio tutustuu valtiohallinnon eri toimijoihin ja käy keskusteluja Euroopan kirkkojen konferenssin P2P-aloitteesta (Pathways to Peace).

Vierailun aikana kuullaan eri kirkkojen ja yhteisöjen kokemuksista sodan aikana. Delegaatio todistaa omin silmin sodan aiheuttamaa hävitystä ja ilmaisee Euroopan kirkkojen konferenssin ja sen jäsenkirkkojen vakaan tahdon seistä Ukrainan kansan ja kirkkojen rinnalla sodan yhä jatkuessa.

CEC julkaisi vierailun alla Maria Mountrakin englanninkielisen haastattelun. Haastattelijana konferenssin viestintäasiantuntija Naveen Qayyum:

 

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset