Kirkkokansalle suositellaan kasvomaskien käyttöä ja kahden metrin turvavälejä. Kuva: Helsingin ortodoksinen seurakunta

21.10.2020

Helsingin hiippakunnan koronatiimi antoi uudet, viranomaisohjeistuksiin pohjautuvat suosituksensa tiistaina, ja ne ovat voimassa 20.10.-30.11.2020. Suosituksia päivitetään tarvittaessa.

Koko Helsingin hiippakunnan alueella noudatetaan Aluehallintoviraston ja THL:n ohjeisiin ja määräyksiin pohjautuvia Helsingin hiippakunnan oman koronatiimin suosituksia.

Yleisesti ottaen kaikessa hiippakunnan seurakuntien toiminnassa noudatetaan tehostettua hygieniaa eli oikeanlaista käsi-, yskimis- ja aivastamishygieniaa sekä kahden metrin turvavälejä.

Lisäksi kaikkea fyysistä kontaktia tulee edelleen välttää. Tällaisia kontakteja ovat esimerkiksi ikonien ja muiden kirkollisten esineiden suuteleminen tai koskettaminen, kättely, kristottaminen eli poskisuudelmat tai halaaminen.

Työpaikalle, kirkkoon tai muuhun seurakunnan toimintaan ei pidä tulla, mikäli henkilöllä on koronavirusinfektioon viittavia oireita.

Kirkkoon kasvomaskissa

Helsingin hiippakunnan koronatiimi suosittelee kasvomaskeja painokkaasti myös kirkkokansalle. Kuitenkaan maskittomuus ei saa olla este jumalanpalvelukseen osallistumiselle.

Seurakuntien työntekijöiden tulee käyttää maskia kaikissa työtehtävissä, jotka tapahtuvat sisätiloissa. Velvollisuus maskin käyttöön koskee jokaista työntekijää.

Kasvomaskin oikeanlaisen käyttötavan voit tarkistaa täältä.

Jumalanpalveluksissa kirkkokansa noudattaa kahden metrin turvaväliä. Sama koskee myös työntekijöitä eli vahtimestaria, pappia ja kanttoria.

Kirkkoon saapuessa on hyvä pestä kädet tai vähintäänkin desinfioida ne käsihuuhteella, samoin kuin kirkosta poistuttaessa. Käsihuuhdetta löytyy kirkoista näkyvältä paikalta, useimmiten heti ovelta tai tuohuspöydän luota.

Turvavälit oleellisia

Palvelukset toimitetaan edelleen minimimiehityksellä.

Mikäli kirkkotila on riittävän suuri niin alttarissa kuin kirkkosalissa, voi kanttorilla olla itsensä lisäksi kolme laulajaa ja papilla alttarissa diakoni ja ponomari. Myös tällöin noudatetaan vähintään kahden metrin turvavälejä sekä käytäntöä, että laulajat laulavat kasvot samaan suuntaan. Seurakunnan yhteislaulua vältetään.

Jumalanpalveluksiin tulee ilmoittautua ennakkoon. Voit tarkistaa seurakuntamme eri pyhäkköjen ilmoittautumiskäytännöt täältä. Seurakunta huolehtii ilmoittautumistiedoista tietosuojaa kunnioittaen ja tietosuojasäädöksiä noudattaen.

Ehtoollinen jaetaan edelleen kertakäyttöisillä puukuitulusikoilla, jotka hävitetään polttamalla.

Jumalanpalveluksien jälkeisiä kirkkokahveja voidaan järjestää kirkkoherran luvalla ja niissäkin sekä työntekijöiden että seurakuntalaisten tulee noudattaa hygieniasuosituksia.

Pyhissä toimituksissa, kuten kasteessa tai vihkimisessä, noudatetaan samoja ohjeita kuin jumalanpalveluksissa niin turvavälien, maskien kuin hygieniankin osalta. Samaan perhekuntaan kuuluvien ei tarvitse pitää keskenään turvavälejä.

Seniorikerhot tauolla

Seurakunnan muuta kokoavaa toimintaa voidaan järjestää vain riittävän suurissa tiloissa niin, että turvavälit ja tehostettu hygienia toteutuvat. Sekä pyhäkön että muiden tilojen noudatetaan laskettuja maksimihenkilömääriä.

Seurakunnat eivät edelleenkään voi järjestää koronaviruksen riskiryhmiin kuuluville suunnattua toimintaa, kuten seniorikerhoja. Sen sijaan riskiryhmiin kuuluvat voivat osallistua seurakunnan yleisiin toimintoihin oman harkintansa mukaan.

Vapaaehtoistyötä voi tehdä harkitusti toiminnoissa, joita pidetään seurakunnan toiminnan kannalta välttämättöminä ja joiden katsotaan tukevan seurakunnan ydintoimintaa. Kuitenkaan vapaaehtoistyön tekemistä ei tällä hetkellä suositella koronaviruksen riskiryhmiin kuuluville. Vapaaehtoisten työturvallisuudesta tulee huolehtia samoilla tavoilla kuin työntekijöiden turvallisuudesta, ja heidät tulee ohjeistaa voimassa olevista käytänteistä. Näin ollen esimerkiksi kasvomaskeja tulee käyttää kaikissa vapaaehtoistyön tehtävissä.

Leviämisvaihe: suljetut ovet

Mikäli hiippakuntamme toiminta-alueilla siirrytään koronavirusepidemian kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen STM:n määritelmien mukaisesti, siirtyvät jumalanpalvelukset toimitettaviksi kevään tapaan suljetuin ovin.

Leviämisvaiheessa kaikki kokoava toiminta keskeytetään ja siirretään mahdollisuuksien mukaan verkkoon sekä myöhempään ajankohtaan.

Teksti: Helsingin hiippakunnan koronatiimi

Kategoriat Uutiset