Ortodoksiviesti on Suomen suurin ortodoksinen seurakuntalehti. Syksyn mittaan lehdessä käsiteltiin seurakuntavaalien ohessa muun muassa kolttia ja pyhittäjä Trifonin perintöä. Kuva: Saara Kallio

26.11.2019

Koko valtakunnan kattava ortodoksinen lehti ei ole uusi idea. Kirkollishallitus asetti jo aiemmin tavoitteeksi kirkon yhteiseen lehteen siirtymisen vuoden 2021 alusta. Kun kirkollishallitus käsitteli lokakuussa keskusrahaston ensi vuoden talousarviota, päätettiin varautua siihen, että yhä useampia palveluita tuotettaisiin keskitetysti.

Yksi tällaisista keskitetyistä palveluista tulisi olemaan Suomen ortodoksisen kirkon julkaisema valtakunnallinen lehti. Koko maan kattavan ortodoksisen lehden on suunniteltu korvaavan nykyiset hiippakunta- ja seurakuntalehdet. Nykyisiä tunnettuja ortodoksisia julkaisuja ovat esimerkiksi Ortodoksiviesti, Aamun Koitto ja Paimen-Sanomat.

Uuden lehden kustannukset on määrä kattaa keskusrahastomaksulla. Kaiken kaikkiaan uudistuksella tähdätään kustannussäästöihin.

Työryhmä on jo mietittynä

Kirkollishallitus päätti perustaa työryhmän valmistelemaan esityksen valtakunnallisen lehden formaatista, sivumäärästä, ilmestymistiheydestä ja mahdollisten alueellisten liitteiden lukumäärästä.  Kyseisen esityksen tulee sisältää laskelmat suunnitteilla olevan lehden vuosikustannuksista. Näihin sisältyvät esimerkiksi henkilöstö-, taitto-, paino- ja jakelukustannukset. Lisäksi tulee laatia suunnitelma siitä, miten siirtymä nykyisistä lehdistä uuteen julkaisuun tapahtuu – ja millä aikataululla.

Pohdittavaksi tulee myös kysymys siitä, kuka toimii uuden julkaisun päätoimittajan esimiehenä sekä uuden julkaisun toimitusneuvoston kokoonpano.

Työryhmään esitetään valittavaksi Aamun Koiton levikkialuetta edustava toimitussihteeri Mari Vainio Kuopion ja Karjalan hiippakunnasta, Paimen-Sanomien levikkialuetta edustava Oulun kirkkoherra Marko Patronen Oulun hiippakunnasta, Ortodoksiviestin levikkialuetta edustava Lappeenrannan kirkkoherra Timo Tynkkynen Helsingin hiippakunnasta, yksityinen viestintäalan yrittäjä Sari Helin-Sarvamaa Helsingistä sekä pastori Tuomas Kallonen Taipaleen seurakunnasta.

Lähteet: Suomen ortodoksinen kirkko / Maria Hattunen

Kategoriat Uutiset