Ekumeeninen patriarkka Bartolomeos Kaunisniemen leirikeskuksen laiturille vierellään ukrainalainen Miloslawa Chyhrynin (7). Vierailunsa aikana patriarkka Bartolomeos nosti toistuvasti lapset keskiöön. Uspenskin katedraalissa hän tervehti lapsia: "I love you" (Rakastan teitä). Kuva: Jyri Pitkänen

12.9.2023

Ekumeenisen patriarkka Bartolomeoksen Suomen-vierailu päättyi tiistaina 12. syyskuuta patriarkan jatkaessa matkaansa Viron apostolisen ortodoksisen kirkon autonomian satavuotisjuhlaan. Patriarkka tapasi tiistaina vielä Tasavaltamme presidentti Sauli Niinistön kanssa.

Suomen ortodoksisen kirkon sivuilla  kirkon tiedottaja Maria Hattunen tarkastelee vierailun antia ja sen antamia suuntaviivoja kirkollemme:

”Kirkkomme sai patriarkalta juhlaviikonlopun aikana selkeää opetusta puheiden, mutta myös esimerkin muodossa. Lapset ja nuoret moneen kertaan puheissaan huomioinut patriarkka Bartolomeos oli kuin kotonaan nuorten parissa ja kohtasi eri-ikäiset lapset mutkattoman isällisesti ja luontevasti. Pienimmät pääsivät syliin, vanhemmat saivat ottaa selfien patriarkan kanssa.

Puheista selkeimmäksi linjapuheeksi nousi Uspenskin katedraalissa lauantai-illan kiitosrukoushetkessä pidetty puhe, jossa patriarkka tiivisti neuvonsa kolmeen kohtaan:

Pysykää avoimina maailmalle ympärillänne ja ottakaa muutokset vastaan luottaen Herraan, vailla pahuuden pelkoa. Nykyisen maailman viestintä ja teknologia kehittyvät koko ajan. Olemme astumassa tekoälyn aikaan, joka tulee kirjaimellisesti muuttamaan maailmamme sellaisena kuin me nyt sen tunnemme. Ortodoksisen kristillisyyden tulevaisuus riippuu siitä, miten vastaamme ja liitymme tähän todellisuuteen samalla säilyttäen uskomme ja perinteemme periaatteet. Pandemian myötä opimme, vaikkakin vastahakoisesti, että voimme julistaa kuoleman voittanutta ylösnousemuksen evankeliumia muillakin tavoin kuin niillä, joihin olimme tottuneet. Ymmärsimme, että meillä on opittavaa tieteeltä ja lääketieteeltä. Ymmärsimme, että voimme itse asiassa tavoittaa paljon enemmän ihmisiä kaikkialla tällä planeetalla jakaaksemme heille tukeamme, myötätuntoamme ja osoittaaksemme heille solidaarisuutta. Tämä ei merkitse erkaantumista traditiosta, vaan se viittaa juuri aitoon ja elävään traditioon. Niinpä ensimmäinen ohjeemme teille on, että muistakaa ja pitäkää yllä avoimuuden henkeä.

Varmistakaa ja edistäkää kaikkien ihmisten ja koko luomakunnan inklusiivisuutta. Tämä oli taatusti kaikkein varhaisimman apostolisen yhteisön näky, jonka hengessä he täyttivät Herran käskyä ”mennä kaikkialle maailmaan ja julistaa evankeliumi kaikille luoduille.” (ks. Mark. 16:15) Kunnioitettava edeltäjämme Konstantinopolin istuimella, pyhä Johannes Krysostomos tulkitsi, että ”kaikki luodut” tarkoittaa koko luotua luomakuntaa. Maailman kamppaillessa ilmastonmuutoksen ja luontokadon kanssa, on kirkkomme jatkettava johtamista ja kestävään elämään nojaavan planeetan pyhyyden julistamista. Tämä on ollut myös ekumeenisen patriarkaatin tehtävänä vuosisatojen ajan aina tähän päivään asti. Kutsumuksenamme ei ole tuomita maailmaa, sillä tämä tehtävä ei kuulu meille vaan Herralle. Meidän kutsumuksenamme on olla toivon ja pelastuksen majakka kaikille kansoille, heidän uskontoonsa, rotuunsa, kulttuurinsa tai sukupuoleensa katsomatta. Kirkon tulevaisuus on avoimuudessa ja universaaliudessa, toisin sanoen ei lahkolaisuudessa. Pitäkää aina mielessänne, että ekumeeninen näky on sisällytetty keskeiseen osaan uskontunnustustamme, kun tunnustamme uskovamme ”yhteen, pyhään, katoliseen ja apostoliseen kirkkoon”. Sama ulottuvuus on läsnä jo patriarkaattimme nimessä. Niinpä toinen neuvomme teille on vaalia ja edistää inklusiivisuuden henkeä.

Viimeiseksi älkää laiminlyökö velvollisuuttanne tukea nuorempaa sukupolvea. Kuten olemme toistuvasti tuoneet esille, nuoret mielet ja sydämet keskuudessamme eivät merkitse vain kirkkomme tulevaisuutta vaan sen nykyisyyttä. Meidän on löydettävä tapoja, joilla otamme nuoret miehet ja naiset mukaan kaikkiin kirkon elämän, hallinnon ja palvelun muotoihin. Nuoret tulisi kohdata niin liturgiassa kuin johtoasemissa, unohtamatta lähetys- ja avustustyötä. Nuorisomme tuovat yhteisöihimme uusia näkökulmia ja energiaa, uudistunutta elämää ja henkeä. Nuoret tarjoavat perustuksen kirkolle, joka haluaa pysyä relevanttina maailmassa ja yhteydessä sen ongelmiin. Nuoret opettavat meitä olemaan pelkäämättä muutoksia ja kehitystä. He muistuttavat meitä siitä, että kirkon rooli ja vastuu ei kuulu johonkin kaukaiseen ”kulta-aikaan” tai yhteenkään utooppiseen tulevaisuudennäkymään, vaan nykyisyyden haastavaan todellisuuteen. Kristuksen veri ja ruumis murretaan ja jaetaan tässä ja nyt ”maailman elämän edestä” – kuten liturgiassa rukoilemme. Tai kuten luonnehdimme uskoamme ortodoksisuuden sunnuntaina: ”Tämä on apostolien usko, tämä on isien usko, tämä on ortodoksien usko, tämä usko on lujittanut maailman.” Niinpä kolmas ohjeemme teille on kuvitella tapoja, joilla säilyttäisimme ja uudistaisimme nuoruuden hengen.

Patriarkka nosti vierailun aikana myös useampaan kertaan esiin kirkon eettistä opetusta tarkastelevan Maailman elämän edestä -asiakirjan. Lauantain puheessa hän kiitti Suomen ortodoksista kirkkoa asiakirjassa kuvattujen periaatteiden huomioimisesta:

Kun toisaalla maailmassa kirkko on ollut epävarma ja tehoton vaikuttamaan laajemmin yhteiskuntaan, te olette pyrkineet reilusti ja tasapainoisesti pitämään samanaikaisesti toimintatavoissanne kiinni periaatteista ”maailmassa”, mutta ”ei tästä maailmasta”. (Joh. 15:19; Joh. 17:14-16) Niinpä ei ole taaskaan yllätys, että olitte ensimmäisiä ottamaan vastaan ja soveltamaan niitä periaatteita, joita muotoiltiin yhteiskunnallisia asioita käsittelevässä ”Maailman elämän edestä” -asiakirjassa, jonka pyhä synodimme tilasi ja vahvisti vain kolme vuotta sitten. Tämän vuoksi yhteisönne ovat ainutlaatuisia ja inklusiivisia – mukana kirkon elämässä ovat myös maallikot, sukupuoleen katsomatta. Me vilpittömästi ja täydestä sydämestämme kunnioitamme näitä uraauurtavia linjauksia.

Tämäkään asiakirja ei varmasti ole oman paikalliskirkkomme osalta vielä tyhjiin ammennettu, joten se on nyt jälleen kokonaisuudessaann luettavissa ort.fi -etusivulla.

Kaikki patriarkan vierailun aikana pidetyt puheet löytyvät puolestaan vierailun tapahtumasivustolta osoitteesta https://ort.fi/juhlavuosi/puheet-ja-tervehdykset/”

 

Kirkon tiedottaja Maria Hattunen kuului Ekumeenisen patriarkka Bartolomeoksen delegaatioon Suomen-vierailun aikana 8.-12.9., minkä myötä hän pääsi seuraamaan vierailun etenemistä aitiopaikalta. Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen kuului  myös patriarkka Bartolomeoksen seurueeseen. Hän näki vierailun yhdistäneen ortodokseja ympäri Suomea.

”Suomen ortodoksisen kirkon viettäessä autonomian 100-vuotisjuhlaa on seurakunnallamme ollut suuri ilo ja kunnia olla tapahtumapaikkojen keskiössä. Vaikka juhla järjestettiin arkkipiispan hiippakunnan pääpaikalla, on siitä muodostunut koko kirkkomme juhla, jossa osallistujia on ollut eri puolilta Suomea.

Meille kaikille, jotka olemme osallistuneet juhlallisuuksiin, on ollut suuri ilo, että teidän kaikkipyhyytenne on seurueineen tuonut siunauksensa meille. Se vahvistaa paikallista yhteisöä ortodoksisessa uskossa ja perinteessä osana isompaa kokonaisuutta – koko ekumeenista patriarkaattia.”

”Opetuksenne, rukouksenne ja tapanne kohdata ihmiset vahvistaa sidettämme Teihin. Turvaudumme esirukouksiinne.”

Kirkkoherra Markku Salmisen patriarkalle osoittaman kiitospuheen voi lukea kokonaisuudessaan seurakuntamme sivuilla.

Kuva: Pentti Potkonen
Teksti: Vlada Wahlsten, Maria Hattunen / Suomen ortodoksinen kirkko