Stefanoskodin kappeli sijaitsee asukkaiden monitoimitilassa. Kuvituskuva: Aleksi Saveljeff

7.12.2020

Tapaninvainion kaupunginosassa sijaitsevan Stefanoskodin kappeli on toistaiseksi pois yleisestä käytöstä. Asukkaiden monitoimitilassa, jossa kappeli sijaitsee, ei ole mahdollista toimittaa jumalanpalveluksia.

Tämä johtuu siitä, että kyseisen monitoimitilan käyttötarkoituksen muutosprosessi on jäänyt kesken. Muutosprosessiin liittynyt rakennuslupa on vanhentunut 2013.

Tällä hetkellä säätiön hallitus hakee Helsingin kaupungilta alkuperäisen käyttötarkoituksen perusteella lupaa, joka mahdollistaa myös jumalanpalvelukset. Mikäli kaikki sujuu suunnitellusti, nykyinen lupaprosessi on valmis alkutalven aikana.

Asukkaat ensi sijalla

Tilan käytössä halutaan varmistaa henkilö- ja materiaaliturvallisuus sekä palomääräykset poistumisteineen. Nämä kriteerit asettavat todennäköisesti henkilömäärärajoituksen palveluksiin osallistuville.

Näin ollen tilan käyttö tullaan rajaamaan ensisijaisesti Stefanoskodin asukkaille.  Jumalanpalvelukset järjestetään tulevaisuudessa Tikkurilan kirkon rovasti isä Mikael Sundkvistin johdolla ja valtuuttamana.

Korjaustarpeet haasteena

Tämän hetken ja tulevien vuosien haasteena on kiinteistön käyttöiästä johtuva peruskorjaus- ja kunnostustarve. Vuoden 2021 keväällä ja kesällä on tarkoitus aloittaa ikkunoiden ja ulko-ovien sekä vesikattojen uusiminen. Näiden korjaustöiden suunnittelutyön ja materiaalihankintojen kilpailutus on aloitettu.

Rahoituksen saannin varmistuminen etenee rahalaitosten kilpailutuksella ja selvityksillä valtion- ja kuntien avustusten mahdollisuuksista sekä lainantakausmahdollisuudesta. Asuntojen märkätilojen ja koko kiinteistöä koskevien LVIAS-tekniikan kunnostukset ovat ajankohtaiset parin vuoden sisään.

Kohtuuhintaista asumista

Helsingissä, Tapaninvainion kaupunginosassa sijaitseva Stefanoskoti täyttää parin vuoden sisään 50 vuotta. Kiinteistön tarkoitus on mahdollistaa kohtuuhintainen, omatoiminen vuokra-asuminen iäkkäämmille Helsingin ortodoksisen seurakunnan jäsenille.

Kiinteistön käytännön asioita ohjaa ja valvoo seurakunnanneuvoston nimeämä Stefanoskoti -säätiön hallitus. Tehtävien toimeenpanoa varten säätiön hallitus on valinnut säätiön ja seurakunnan ulkopuolisen isännöitsijän ja huoltoliikeen kilpailutuksen kautta.

Säätiön hallitus nimesi kiinteistön asukasedustajat syksyllä 2020. Heidän tehtävänään on asukastoiminnan koordinointi ja yhteydenpito säätiön hallituksen ja asukkaiden välillä. Toimikunnan toimikausi kestää vuoden 2021 loppuun, minkä jälkeen asukkaat valitsevat edustajat keskuudestaan.

 

Säätiön hallitus pyytää Jumalan siunausta Stefanoskodin asukkaille ja toiminnalleen sekä toivottaa siunauksellista joulupaaston aikaa kaikille.

Teksti: Stefanos-säätiön hallitus, Susanna Somppi

 

 

 

 

Kategoriat Uutiset