Seurakuntamme kirkkoherra Markku Salminen vastaanotti kirkon puolesta Presidentin Kultaisen kiekon 18.8.2020. Kuva: Marja Kivilompolo

18.8.2020

Palkinto myönnettiin Suomen ortodoksiselle kirkolle kiitoksena siitä mittavasta työstä, jota kirkko ja seurakunnat ovat tehneet sotavuosista lähtien sotainvalidien ja heidän perheidensä hyväksi.

Sotainvalidien Veljesliitto kiitti tilaisuudessa erityisesti siitä kirkkomme tekemästä paikallisesta seurakuntatyöstä, joka on erityisesti näkynyt sotainvalidien arjessa ja ollut näin merkittävä yhteistyön ja tuen muoto.

– Haluamme olla mukana sotainvalidien elämän loppuvaiheessa tukemassa sielunhoidollisin ja myös diakonian keinoin. Vaikka sotainvalidien määrä pienenee vuosittain ikääntymisen myötä, heidän tarpeensa kuitenkin kasvavat. Haluamme antaa tukemme arkiseen elämään. Olen otettu siitä, kuinka Veljesliitto näkee kirkkomme tärkeänä osana ihmisen kokonaisvaltaista hoitamista, kertoo Markku Salminen.

Sotainvalidien hengellisiä tarpeita varten on perustettu luottamuspappijärjestelmä, johon kuuluu myös ortodoksinen pappi.

Markku Salminen välitti tilaisuudessa Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leon tervehdyksen, jossa hän toi esille, kuinka sota-aika on ollut vaikea kirkollemme, ja kuinka kirkkomme on kiitollinen sotainvalideille heidän uhrauksistaan vapaan yhteiskunnan ja näin myös kirkon vapaan toiminnan puolesta.

Kirkko on tukenut sotainvalideja myös taloudellisesti lahjoittamalla kolehtivaroja heidän hyväkseen.

Presidentin kultainen kiekko on kiertopalkinto, jota Veljesliitto on myöntänyt eri yhteistyötahoille vuodesta 1978 lähtien. Presidentti Urho Kekkonen ja liikemies Kalle Kaihari lahjoittivat palkinnon liitolle vuonna 1977 osoituksena liiton ansiokkaasta huoltotyöstä sekä sotavammaisten kuntoutustoiminnan ja kuntoliikunnan edistämisestä. Vuoteen 2006 saakka Kultainen kiekko myönnettiin kannustus- ja tunnustuspalkintona Sotainvalidien jäsenyhdistyksille tai hoitolaitoksille. Vuodesta 2007 lähtien Kultainen kiekko on voitu myöntää myös ulkopuoliselle taholle. Viimeisten viiden vuoden aikana kultaisen kiekon ovat vastaanottaneet KELA, valtioneuvosto, Suomen evankelisluterilainen kirkko sekä Rajavartiolaitos.

Luovutustilaisuudessa muistettiin myös veljesliittoa.  Sotainvalidien Veljesliiton perustamisesta tuli 18.8. kuluneeksi 80 vuotta. Koronaviruspandemiasta johtuen tilaisuus pidettiin kuitenkin pienimuotoisena.

Sotainvalideja on vuonna 2020 arviolta noin 900 henkilöä. Heidän keski-ikänsä on noin 94 vuotta.

Kirkkoherra Markku Salminen vastaanotti Presidentin Kultaisen kiekon Suomen ortodoksisen kirkon puolesta. Kuva: Marja Kivilompolo

Kategoriat Uutiset