Kasvatuksen tiimi kokoontui yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa Uspenskin katedraalin kryptassa. Kokoukseen pystyi osallistumaan myös Teamsin välityksellä. Kuva: Joel Eklöv

2.12.2022

Helsingin ortodoksisen seurakunnan kasvatuksen tiimi on syksyn mittaan kokoontunut yhdessä eri alojen asiointuntijoiden kanssa yhteiseen sparrausryhmään, jonka tavoitteena on ollut antaa kasvatustyöhön uudenlaista perspektiitiviä ja kehittää toimintaa.

Verkoston tapaamisissa on tarkasteltu, missä seurakunnan kasvatuksessa mennään tällä hetkellä globaalien ilmiöiden näkökulmasta. Tavoitteena on kehittää kasvatustoimen työtä entistäkin laadukkaammaksi.

”Tämän tuloksena toivon mukaan seurakuntalaisille tarjotaan entistä parempia tapoja osallistua ja olla mukana seurakunnan toiminnassa. Kasvatus kattaa kaiken kirkkoon liittymisestä, lapsille ja perheille, nuorille, aikuisille ja senioreille tarjottavaan toimintaan. Tämä on seurakunnassamme ensimmäinen näin monipuolinen lähestymistapa. On hyvin tärkeää, että kasvatuksen työntekijät ovat olleet mukana alusta saakka ja kohdanneet erilaisia osaajia”, kertoo seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen.

Sparrausryhmän suunnitteli seurakunnan kasvatuksesta vastaava Kristiina Aminoff. 

”Arvostan paljon tätä uutta toimintapaa, jonka Kristiina Aminoff loi. Se on vastausta siihen luottamuselimiltä tulleeseen toiveeseen tehdä asioita toisin resurssien pienentyessä samalla kun seurakuntatyöhön liittyvät odotukset kasvavat. Tätä menetelmää voidaan soveltaa muidenkin työalojen kehittämiseen.  Kristiina Aminoffin ollessa toimivapaalla arvostamme hänen tukeaan prosesseille”, kiittelee isä Markku.

Sparrausryhmään ovat kuuluneet seurakunnan kasvatuksen työntekijöiden ja kirkkoherran sekä tiedottajan lisäksi uskontojen kohtaamisen asiantuntija Elina Hellqvist, evankelisluterilaiselta kirkolta, seurakuntamme neuvoston ja valtuuston jäsen ja Maria Mountraki, kirkolliskokousedustaja Tuovi Haikala, luterilaisen kirkon sairaalapappi Pirkko Linder, tutkija Vesa Hirvonen Itä-Suomen yliopistosta, opettajakouluttaja ja väitöskirjatutkija Raili Keränen-Pantsu, opettaja js aikuiskouluttaja Taina Cederström sekä ympäristöteologian dosentti Panu Pihkala Helsingin yliopistosta.

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset