Kuva: Niina-Maarit Rautamäki

4.2.2021

Helsingin ortodoksinen seurakunta hakee nuorisotyöhön suuntautunutta kasvatustyöntekijää määräaikaiseen toimeen. Määräaikaisuus päättyy 31.7.2021.

Kasvatustyöntekijä toimii osana seurakunnan moniammatillista kasvatustiimiä. Yhdessä tehtävän kasvatustyön kehittämisen, suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin lisäksi kullakin työntekijällä on selkeä oma erityisosaamisalansa ja vastuualueensa. Tehtävään kuuluu tiimityön lisäksi itsenäistä työskentelyä ja suunnittelua.

Haettavan kasvatustyöntekijän tehtäviin kuuluu erityisesti nuorten kanssa tehtävän työn suunnittelu ja toteutus. Nuorten toiminta sisältää työtä leireillä, tapahtumissa, kerhoissa ja koulutusten yhteydessä.

Hakijalta edellytämme soveltuvaa nuorisotyön tai kasvatusalan koulutusta ja kokemusta. Myös muu soveltuva koulutus ja osaaminen voidaan huomioida. Ortodoksisen kirkon ja seurakunnan toiminnan tuntemus sekä työkokemus kirkon kasvatustyöstä tai muulta vastaavalta palvelualalta katsotaan eduksi. Tehtävän luonteen vuoksi hakijan on oltava ortodoksisen kirkon jäsen.

Hakijalta edellytetään lisäksi soveltuvuutta tehtävään sekä hyviä yhteistyötaitoja. Valitun tulee esittää ote rikosrekisteristä.

Palkkauksessa noudatetaan ortodoksisen kirkon työehtosopimusta. Haettava toimi kuuluu ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen vaatimusryhmään 3.Tehtävässä on työehtosopimuksen mukainen koeaika.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 19.2.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hakemukset.helsinki@ort.fi. Haastattelut toteutetaan viikoilla 8. Valinta tehdään maaliskuussa. Tehtävän aloituksen toivotaan tapahtuvan mahdollisimman nopeasti

Lisätietoja: Kasvatuksen esimies Kristiina Aminoff, kristiina.aminoff@ort.fi, puh. 040 3501951