Helsingin ortodoksisen seurakunnan diakoniatiimi. Kuva: Juha Lampinen

5.2.2021

Helsingin ortodoksinen seurakunta julistaa haettavaksi diakoniatyöntekijän toimen.

Diakoniatyöntekijä toimii osana diakoniatiimiä, jonka lähiesimies on seurakunnan diakoni.

Diakoniaan liittyviä tehtäviä ovat muun muassa kotikäynnit, laitoskäynnit, erilaiset kerhot, puhelinpäivystykset, keskustelut ja kohtaamiset asiakkaiden kanssa seurakunnan eri alueilla tiimin yhdessä määrittelemän tehtävienjaon mukaisesti. Diakoniatiimin ja työntekijöiden tehtäviä ovat lisäksi retket, retriitit, leirit, merkkitapahtumien vietto ja aineellinen auttaminen. Tehtävänjaossa pyritään myös huomioimaan valittavan osaamisen vahvuudet.

Valittavalta edellytetään soveltuvuutta, yhteistyökykyä ja selviytymistä myös itsenäisestä työskentelystä. Tukena ja apuna työssä on mahdollisuus ryhmätyönohjaukseen ja työtä tukevaan koulutukseen.

Työn luonteesta johtuen toimeen hakijan tulee olla ortodoksisen kirkon jäsen. Valittavalla toivotaan olevan joko sairaanhoitaja (AMK)- diakonissa- tai sosionomi (AMK) -diakonitutkinto. Myös muu soveltuva koulutus ja työkokemus voidaan huomioida. Palkkauksessa noudatetaan Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimusta. Toimi kuuluu Ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen vaativuusryhmään 3. Tehtävä täytetään 1.6.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen hakemukset.helsinki@ort.fi. Viestin otsikoksi laitetaan ’Diakoniatyöntekijä’. Hakemusten on oltava perillä 05.03.2021 klo 14 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa diakoniatyöstä hallinnollisesti vastaava pappi Teo Merras, teo.merras@ort.fi tai diakonian esimies Juha Lampinen, juha.lampinen@ort.fi.