27.3.2018

Seurakunta on ilmaissut tyytymättömyytensä käräjäoikeuden 2. maaliskuuta antamaan päätökseen koskien työsuhderiitaa ja valittaa asiasta hovioikeuteen.

Seurakunnanneuvosto päätti asiasta yksimielisesti kokouksessaan 22. maaliskuuta.

Käräjäoikeuden päätös liittyy kanteeseen, joka koski määräaikaisten työsuhteiden laillisia perusteita sekä syrjintäväitettä.

Seurakunnanneuvosto pitää käräjäoikeuden 2. maaliskuuta antamaa päätöstä virheellisenä. Keskeisenä valitusperusteena seurakunnanneuvosto pitää sitä, että päätöksessä ei ole otettu huomioon lakia ortodoksisesta kirkosta eikä tämän erityislain sivuuttamista ole päätöksessä perusteltu. Ylemmän oikeusasteen tulkinta on hyvin tärkeä, sillä ratkaisun vaikutukset ulottuvat koko kirkkokunnan tasolle, erityisesti piispan toimivaltaan, seurakuntien papiston ja kanttorien työsuhteita koskevissa asioissa.

Neuvosto pitää valitusperusteena myös sitä, että vastoin käräjäoikeuden päätöstä kantajan määräaikaisilla työsuhteilla on ollut lailliset perusteet. Alioikeuden ratkaisua pidetään myös syrjintää koskevalta osalta virheellisenä.

Seurakunta ei muutoin kommentoi yksittäisen henkilön työsuhteeseen liittyviä asioita.

Seurakunnan neuvoston 22.3. kokouksen pöytäkirja on luettavissa kokonaisuudessaan tästä.

Kategoriat Uutiset