Helsingin vanhimman, 195 vuotta täyttävän kirkon on sunnitellut Engel. Kuva: Dimitri Tolonen.

24.8.2022

Helsingin vanhimman pyhäkön, Pyhän Kolminaisuuden kirkon vihkimisestä tulee 28.8. kuluneeksi 195 vuotta. Samalla vietetään Helsingin ortodoksisen seurakunnan syntymäpäivää, sillä seurakunnan katsotaan syntyneen ensimmäisen pyhäkkönsä myötä.

– Pyhän Kolminaisuuden kirkon vihkimisen myötä täällä alkoi 195 vuotta sitten säännöllinen seurakuntaelämä. Helsinki, Suomi ja maailma on muuttunut paljon tänä aikana.  Seurakunnan perustehtävä ja opetuksen sisältö ovat kuitenkin pysyneet samana. Siinä on meidän voimamme. Kautta vuosikymmenten on seurakunta löytänyt uusia keinoja palvella seurakuntalaisia ja olla läsnä niin juhlissa kuin arjessakin, korostaa Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen.

Pyhän Kolminaisuuden kirkon pappi, rovasti Heikki Huttunen näkee tärkeänä, että myös peilaamme lähes 200 vuoden historiaamme.

– Pyhän Kolminaisuuden kirkko rakennettiin aikana, jona pienestä kaupungista tuli pääkaupunki ja sen kasvu kansainväliseksi metropoliksi alkoi. Yhteisö oli olemassa jo ennen kirkkorakennusta, se muodostui muualta muuttaneista nuorista venäjänkielisistä Suomen kansalaisista, jotka olivat innokkaita rakentamaan omaa pyhäkköään ja yhteistä kaupunkia. Ortodoksinen seurakunta on alusta alkaen ollut osa pääkaupunkiamme ja sen moniuskontoisuutta, monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta. Tänä päivänä Pyhän Kolminaisuuden kirkko jatkaa tuota perintöä ja on hengellinen koti ja turvapaikka monesta taustasta tulleille ortodokseille. Sieltä sai alkunsa 195 vuotta sitten Helsingin ortodoksinen seurakunta, joka palvelee yli 20 000 jäsentään ja tuhansia muita ortodoksia ja näiden läheisiä lähes 30 kirkossa ja yhteisössä jopa 20 kielellä koko Etelä-Suomen alueella, kuvailee Heikki Huttunen.

Rovasti Markku Salminen näkee seurakunnan ja kirkon roolin entistä tärkeämpänä juuri tässä muuttuneessa maailmantilanteessa.

– Ihmisten pohtiessa ilmastomuutoksen, sotien, inflaation ja yhteiskunnan polarisoitumisen vaikutuksia on kirkko edelleen varteenotettava paikka ja tila käsitellä asioita. Olemme osa isoa ortodoksista kirkkoperhettä, jossa teologinen opetus ja ihmisten hengellinen ohjaus ei perustu yhden ihmisen egon ympärille, vaan testattuun ja oikeaksi todettuun perinteeseen, korostaa isä Markku Salminen ja jatkaa:

– Seurakunta luo arkeen pysyvyyttä ja turvallisuutta, tarjoaa eettistä opetusta, sielunhoitoa, joihin myös jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset lukeutuvat, ja antaa jäsenilleen mahdollisuuden yhdessä kokea ja elää läpi pelastushistorian tärkeät tapahtumat.

 

Yhteinen jumalanpalvelus vihkisunnuntaina 28.8.

Vihkipäivän sunnuntaina 28.8. Haminan piispa Sergei toimittaa Pyhän Kolminaisuuden kirkossa liturgian yhdessä seurakunnan papiston kanssa.

– Yhteinen liturgia ilmaisee selkeästi sen, että kirkkoyhteisömme kuuluu osana laajempaan kokonaisuuteen – seurakuntaan, hiippakuntaan, Suomen ortodoksiseen kirkkoon ja maailmanlaajuiseen ortodoksikristittyjen ja kristittyjen yhteyteen. Tämä ei ole itsestään selvää tänä epävakaana aikana. Iloitsen, että sekä piispa että kirkkoherra pääsevät paikalle juhlaan, korostaa kirkon pappi, rovasti Heikki Huttunen.

Pyhän Kolminaisuuden kirkko on ollut viimeiset kolme vuosikymmentä seurakunnan venäjänkielisen seurakuntatyön keskus. Nykyisenä pyhäkön pappina isä Heikki Huttunen myös vastaa seurakunnan venäjänkielisestä seurakuntatyöstä. Ukrainan sodan myötä ukrainalaiset pakolaiset ovat myös löytäneet tiensä kirkkoon ja pyhäkössä tapaakin säännöllisesti myös Ukrainan pakolaisten parissa toimivan pappi Alexander Zanemonetsin.

Juhlapäivän liturgia lähetetään suoratoistona Pyhän Kolminaisuuden kirkon YouTube-kanavalle. Palvelus toimitetaan suomen- ja kirkkoslaavin kielillä.

Jumalanpalveluksen päätteeksi vietetään yhteistä 195-vuotisjuhlaa seurakuntasalilla (Unioninkatu 39, sisäpiha).

Lämpimästi tervetuloa mukaan juhlaan!

Helsingin ortodoksisen seurakunnan 195-vuotisjuhlavuoden logo

Kategoriat Ajankohtaista